leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công thương đại điện ký kết Chương trình hợp tác giữa 2 Bộ (Ảnh: H.T)

Phát biểu trong buổi làm việc trước Lễ ký, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Tài chính và Công thương là hai lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế và hai Bộ luôn có mối liên hệ mật thiết trong quá trình công tác. Thời gian qua, hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực chủ chốt đó là: xây dựng cơ chế chính sách; phối hợp trong lĩnh vực quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; điều hành giá xăng dầu; phối hợp trong công tác quản lý xuất nhập khẩu; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Ngoài ra, hai Bộ còn phối hợp tốt trong việc trao đổi các thông tin liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về: Công nghiệp, Năng lượng, Điều tiết điện lực, Xúc tiến thương mại…

 “Trong quá trình thực hiện, hai Bộ đã thống nhất triển khai thực hiện Chương trình Hành động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng”, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng cho rằng, trong thời gian qua, hai Bộ Tài chính và Công thương đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong quá trình công tác. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tin tưởng, với Lễ ký kết phối hợp công tác lần này hai Bộ sẽ càng gắn kết, phối hợp nhịp nhàng hơn nữa để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hiệu quả.

“Bộ Tài chính và Bộ Công thương là hai bộ có các chính sách liên quan đến gần như toàn bộ xương sống của nền kinh tế, từ việc điều hành giá xăng dầu, xuất nhập khẩu, thuế, hải quan, quản lý doanh nghiệp, chống buôn lậu, do đó, hai Bộ càng phối hiệu quả, kịp thời, sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; thu thuế trên nền tảng số và giao dịch thương mại điện tử; triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực… Các lĩnh vực nêu trên đều có mối quan hệ mật thiết đối với công tác quản lý của Bộ Công thương. Do đó, cần thiết phải có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn trong thời gian tới”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Nhằm tăng cường phối hợp giữa hai Bộ trong thời gian tới, hai Bộ trưởng đã chính thức thông qua và ký kết Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, để cùng triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, phát triển đất nước.

Triển khai Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, việc ký kết phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thể hiện sự quyết tâm phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao./.

M.P