Để phát huy tốt những tiềm năng thế mạnh và đạt được mục tiêu ấy thì đổi mới phương thức, tác phong công tác, phát huy vai trò của tổ chức Đảng; chủ động, có tầm nhìn trong xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ chính là những nhân tố nền tảng tạo động lực cho sự phát triển bền vững.

TP Thái Nguyên trên đà phát triển (Ảnh: P.V)

Công tác cán bộ phải đi trước

Thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, trong đó đặt mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới toàn diện phát huy sức mạnh và huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, từng bước văn minh hiện đại”, TP Thái Nguyên đã đồng loạt triển khai nhiều dự án phát triển hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại của đô thị phát triển của vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Tuy nhiên, là một thành phố mang nét đặc trưng tổng hợp của nhiều xã, phường, giàu tiềm năng, lợi thế phát triển dịch vụ thương mại, giao lưu văn hóa khu vực. Do đó, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đô thị hóa, TP Thái Nguyên đứng trước nhiều vấn đề cần giải quyết như: Quản lý công nghiệp, thương mại và dịch vụ; quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường;…

Để giải quyết tốt những vấn đề thực tế đặt ra ở trên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo giải pháp của TP Thái Nguyên là hướng mạnh vào nhiệm vụ phát huy vai trò của tổ chức Đảng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường huy động sức mạnh của cộng đồng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển.

Theo đó, phương châm “Công tác cán bộ phải đi trước” đã trở thành khâu đột phá được Thành ủy TP Thái Nguyên lãnh đạo, triển khai đồng bộ. Ban Thường vụ Thành ủy có Đề án quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Thành phố tập trung đầu tư giải pháp, kinh phí xây dựng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý; tập trung xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ có trình độ học vấn cao. Công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ 2015-2020 của Thành phố được thực hiện khoa học, nghiêm túc, bảo đảm tạo nguồn cán bộ kế cận liên tục...

Bằng việc triển khai các giải pháp đồng bộ, Thành phố đã trẻ hóa được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phường, xã với mặt bằng trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao hơn nhiệm kỳ trước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cấp ủy, chính quyền được cụ thể hóa ở từng cơ quan đơn vị, trong từng lĩnh vực công tác, bảo đảm đội ngũ "công bộc" của thành phố đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Tại các phường như: Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong độ tuổi từ 30 đến 45 chiếm 50%. Gắn liền với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo dồn sức, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đây là nhân tố nền tảng, phục vụ đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, tạo nguồn sinh lực bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Thành phố giai đoạn 2016-2020.Trong năm 2018, Thành phố đã lãnh đạo,chỉ đạo tổ chức thực hiện dự ước đạt và vượt mức các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 20.329 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017; Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 7.000 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch, tăng 8,86% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước thực hiện đạt 1.836,53 tỷ đồng, bằng 99 % kế hoạch tỉnh, bằng 90,7% kế hoạch thành phố;Chi ngân sách ước thực hiện cả năm đạt 3.024 tỷ đồng,bằng 153% kế hoạch tỉnh và bằng 141% kế hoạch thành phố,đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên và chi các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trên địa bàn cho việc phát triển kinh tế - xã hội,an ninh quốc phòng.

Dân chủ và kỷ cương

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết (số 03) của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Thái Nguyên, Đảng bộ thành phố đã và đang triển khai bảy đề án về phát triển kinh tế - xã hội; năm đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020. Các chương trình, đề án đều hướng mạnh vào mục tiêu bảo đảm, huy động mọi nguồn lực xây dựng Thành phố phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh, hiện đại.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hàng loạt dự án, công trình trọng điểm được khởi công, phục vụ quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc; cùng nhiều hạng mục, đề án, dự án lớn được triển khai trên địa bàn như: Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên; đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; dự án Nghĩa trang An Lạc Viên Indevco Thái Nguyên; Dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp…

Với việc khởi công xây dựng hàng loạt các công trình phát triển cơ sở hạ tầng, địa bàn TP Thái Nguyên trở thành đại công trường, điều này tác động không nhỏ đến đời sống mưu sinh và quyền lợi kinh tế của hàng trăm nghìn hộ dân. Giai đoạn này, nếu cấp ủy, chính quyền buông lỏng kỷ cương, xa dân dễ “cái sảy nảy cái ung”, gia tăng những bức xúc, làm mất ổn định trật tự xã hội. Vì vậy, việc triển khai, hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn phải bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, kỷ cương, lấy dân là gốc. Quy chế của Thành ủy về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu gắn liền hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị được vận hành khoa học, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Chế độ công tác nắm tình hình cơ sở, đối thoại giải quyết vấn đề từ cơ sở được duy trì nghiêm. Những năm qua, lãnh đạo Thành phố tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp; từ đó giúp nhân dân và doanh nghiệp được cung cấp thông tin, nêu kiến nghị, xác định giải pháp, tạo tiếng nói chung cho các mục tiêu phát triển của Thành phố. Gắn liền với đó, nhiều vấn đề về chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, huy động sức dân xây dựng các công trình phúc lợi xã hội được tham mưu, giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, để tăng cường kỷ cương công vụ, Thành phố thành lập các đoàn kiểm tra cải cách thủ tục hành chính ở cấp xã; đẩy mạnh chương trình “chính quyền điện tử”; tổ chức ký cam kết “Chủ tịch UBND phường, xã trong công tác quản lý tài nguyên”…

Tuy nhiên, tình hình, nhiệm vụ mới đang đặt ra thách thức mới đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp TP Thái Nguyên. Trước hết là yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức “đủ tâm và tầm”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội phát sinh… đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân./.

P.V