Khách lưu trú du lịch là 592 nghìn lượt, đạt 103,9% cùng kỳ năm trước, trong đó 550 nghìn lượt khách nội địa, 42 nghìn lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt 699 tỷ đồng.

8 tỉnh Tây Bắc mở rộng thu hút du khách bởi những nét văn hóa truyền thống dân tộc

Có được kết quả đó là nhờ Chương trình hợp tác phát triển du lịch của khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng được sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam, lãnh đạo 8 tỉnh. Hoạt động của bộ máy chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển du lịch khu vực và các hoạt động du lịch tại địa phương được nhất quán, xuyên suốt và không có sự thay đổi lớn. Hoạt động hợp tác của khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đáp ứng được nhu cầu của các tỉnh thành viên theo các nội dung thuộc biên bản ký kết hợp tác như: phát triển sản phẩm; xúc tiến quảng bá du lịch... Hình ảnh du lịch Tây Bắc và Chương trình hợp tác phát triển du lịch của khu vực đã được nhiều người biết tới thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến, trang web thông tin du lịch và tham gia các hội chợ du lịch quốc tế. Các tỉnh thành viên cũng chủ động xây dựng những kế hoạch, chương trình mục tiêu phát triển du lịch của từng tỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng vẫn còn một số khó khăn, bất cập như: Điều kiện về cơ sở hạ tầng giao thông, vận tải phục vụ phát triển các điểm du lịch còn kém; tình hình biến đổi khí hậu, mưa bão kèm theo mưa đá nhiều, gây thiệt hại cho hạ tầng giao thông (một số tuyến đường kết nối các điểm du lịch bị xuống cấp); một số nhà truyền thống của người Thái, người Mông ở các bản du lịch cộng đồng bị mưa bão, mưa đá làm hỏng cấu trúc…/.

Tin, ảnh: Phương Nhi