leftcenterrightdel
 Thông xe đường trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long, TP Hà Nội.

Kế hoạch gần 40 nghìn tỷ

Bước sang tháng 12, Bộ Giao thông vận tải  (GTVT) cho biết, tổng kế hoạch năm 2020 của Bộ GTVT khoảng 39.826 tỷ đồng, gồm 36.122 tỷ đồng kế hoạch năm 2020 và 3.704 tỷ đồng kế hoạch kéo dài (trong đó 1.780 tỷ đồng vốn đối ứng). Đến nay, Bộ GTVT đã giao chi tiết toàn bộ kế hoạch 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao 36.122 tỷ đồng, gồm 6.131 tỷ đồng vốn nước ngoài, 29.991 tỷ đồng vốn trong nước (trong đó 4.821 tỷ đồng vốn đối ứng), đã nhập dự toán trên hệ thống TABMIS của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát tình hình thực hiện, giải ngân của các dự án, để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch, Bộ GTVT đã thực hiện điều hòa điều chỉnh kế hoạch 03 đợt cho 131 dự án, với tổng số điều hòa 4.671 tỷ đồng, trong đó điều hòa điều chỉnh 15 dự án vốn nước ngoài, tổng số 652 tỷ đồng và 116 dự án vốn trong nước với tổng số 4.019 tỷ đồng.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn kéo dài tại quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 14/11/2020, Bộ GTVT đã có văn bản thông báo: điều chỉnh kế hoạch trung hạn cho 18 dự án, trong đó có 2 dự án sử dụng vốn nước ngoài (điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch trung hạn giữa 02 dự án) và 16 dự án sử dụng vốn trong nước (điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn của 3 dự án và điều chỉnh tăng kế hoạch trung hạn của 13 dự án); điều chỉnh vốn vốn kéo dài của 21 dự án không còn nhu cầu giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân để bổ sung cho 2 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Nha Trang - Cam Lâm và đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Hiện Bộ đã báo cáo Chính phủ dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó Bộ GTVT đã yêu cầu các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan của một số dự án để có thể triển khai thực hiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ chính thức giao kế hoạch năm 2021.

Cơ bản đáp ứng được yêu cầu

Để tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc giải ngân kế hoạch, hiện Bộ thực hiện giao ban xây dựng cơ bản 2 lần/tháng. Theo kết quả theo dõi đến ngày 24/11, dự kiến tới hết tháng 11, Bộ GTVT giải ngân được 31.918 tỷ đồng, đạt 80,1% KH2020 (31.918/39.826 tỷ đồng), trong đó, vốn trong nước giải ngân được 27.253 tỷ đồng, đạt 80,9% kế hoạch (27.253/33.695 tỷ đồng); vốn nước ngoài giải ngân được 4.664 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch (4.664/6.131 tỷ đồng).

leftcenterrightdel
 Thi công tại Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Đánh giá tình hình giải ngân của các dự án, Bộ GTVT cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 14/11 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn kéo dài, Bộ GTVT đã tiến hành các thủ tục điều hòa, điều chỉnh vốn đầu tư công giữa các dự án, hiện đang triển khai đăng nhập trên hệ thống TABMIS của Bộ Tài chính. 

Trong tháng 11, công tác giải ngân chưa đạt mốc tiến độ kỳ vọng của Bộ GTVT (85% kế hoạch), tuy nhiên so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (70%), Bộ GTVT vẫn đang là một trong số những bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên nhân công tác giải ngân của Bộ chưa đạt được mức kỳ vọng là do một số dự án có nhu cầu giải ngân tốt nhưng mới được điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn, bổ sung vốn để thực hiện, như các dự án đường CHC, đường lăn sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất; đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn, đoạn Nha Trang-Cam Lâm, đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết, đoạn Phan Thiết-Dầu Giây; QL91 tránh Long Xuyên (phần vốn nước ngoài); thanh toán nợ đọng XDCB cho các dự án QL3 mới Hà Nội-Thái Nguyên, cao tốc Nội Bài-Lào Cai (tỉnh Lào Cai), đề án cầu treo dân sinh…, tuy nhiên phần thiếu hụt sau sẽ được giải ngân bù trong tháng 12/2020 sau khi hoàn thiện công tác phân khai điều chỉnh dự toán trên hệ thống TABMIS của Bộ Tài chính.

Đối với nguồn vốn trong nước cơ bản có thể giải ngân hết kế hoạch được giao trước 31/01/2021, tuy nhiên phần vốn bố trí cho GPMB chiếm tỷ trọng lớn và hoàn toàn phụ thuộc vào các địa phương, nên khó khăn trong việc đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch. 

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài, vốn đối ứng: Tiến độ triển khai, thực hiện các dự án ODA hiện đang bám sát yêu cầu đã đề ra, một số dự án lớn đã hoàn thành đúng tiến độ, như: cảng Lạch Huyện, đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện, QL217 giai đoạn 2, cầu Hưng Hà, cầu Thịnh Long... Tiến độ thi công các dự án: VRAMP, LRAMP, Cầu cạn Mai Dịch-Nam Thăng Long, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đạt tương đối tốt, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời hạn Hiệp định đã ký kết; 8 dự án ODA mới đã ký được hiệp định, 6 dự án đang hoàn thiện thủ tục đàm phán, ký hiệp định 2 dự án còn lại và đã cân đối đủ kế hoạch trung hạn và kế hoạch năm 2020 để triển khai.

Đến nay, nhờ bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ và công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao của Bộ, tiến độ giải ngân vốn nước ngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài đã đạt 76%”.

Nỗ lực, quyết liệt đảm bảo 100% kế hoạch

leftcenterrightdel
Xe lưu thông tại đường trên cao vành đai 3 Hà Nội. 

Từ nay đến hết năm tài khóa 2020, Bộ GTVT đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP và Chỉ thị số 06/CT-BGTVT, chấn chỉnh công tác điều hành hiện trường, đẩy nhanh thủ tục đấu thầu, sớm hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch theo yêu cầu.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương phân khai TABMIS (đặc biệt đối với các dự án điều chỉnh giảm kế hoạch) để có cơ sở giải ngân các dự án điều chỉnh tăng kế hoạch, có nhu cầu giải ngân tốt, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

Đồng thời, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phải sớm hoàn thiện các thủ tục để thực hiện giải ngân ngay trong tháng 12 đối với công tác chi trả nợ đọng xây dựng cơ bản; các dự án điều chỉnh tăng từ nguồn vốn kéo dài (dự án La Sơn-Túy Loan và Nha Trang-Cam Lâm) và công tác tạm ứng hợp đồng xây lắp các dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Mặt khác, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông của Bộ phải tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các dự án đang triển khai thực hiện, thúc đẩy thủ tục nghiệm thu thanh toán; tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ phụ trách dự án giải pháp xử lý cụ thể để thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Bài, ảnh: Kim Cương