leftcenterrightdel
 Audio

Hãng hàng không Bầu Trời Xanh được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung số 01 ngày 8/6/2010 trên cơ sở quy định của Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Tuy nhiên, hiện Nghị định số 76 đã được thay thế bởi Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Nghị định số 92) và Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92 và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (Nghị định số 89).

leftcenterrightdel
  (Ảnh minh họa: tapchigiaothong.vn).

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 của Nghị định số 89, giấy phép của Công ty Bầu Trời Xanh thuộc trường hợp hủy bỏ và “trường hợp giấy phép bị hủy bỏ, Bộ GTVT ra quyết định hủy bỏ giấy phép và doanh nghiệp phải chấm dứt ngay việc kinh doanh vận tải hàng không”. Như vậy, việc hủy bỏ giấy phép của Công ty Bầu Trời Xanh thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT.

Cũng theo quy định tại khoản 9, điều 1, Nghị định số 89, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh hàng không chung nếu trong vòng 3 năm doanh nghiệp chưa có hoạt động khai thác và chưa được cấp chứng chỉ nhà khai thác.

Công ty cổ phần Hàng không Bầu Trời Xanh thuộc trường hợp hủy bỏ giấy phép kinh doanh hàng không chung do sau 10 năm kể từ khi được cấp phép, doanh nghiệp này chưa được Cục Hàng không Việt Nam cấp chứng chỉ nhà khai thác - AOC.

Theo Cục Hàng không, hiện nay có 5 công ty được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không gồm: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Tổng công ty trực thăng Việt Nam.

Ngoài ra, cả nước có 6 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung, trong đó có 4 đơn vị đang hoạt động và đáp ứng các điều kiện của giấy phép gồm: Công ty cổ phần Hàng không Lưỡng dụng Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Hàng không Hành Tinh Xanh, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam và Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu

Ngoài trường hợp Công ty Bầu Trời Xanh thuộc diện thu hồi giấy phép, hiện có Công ty cổ phần Dịch vụ Globaltrans Air (Công ty GTA) đã được Bộ GTVT cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung vào tháng ngày 14/ 4/2018.

Tuy nhiên đến nay công ty này chưa có hoạt động khai thác và chưa được Cục Hàng không cấp chứng chỉ AOC. Do đó, đến ngày 17/4/2021, Công ty GTA chưa được Cục Hàng không cấp AOC thì sẽ bị hủy giấy phép kinh doanh hàng không chung./.

Tin, audio: Kim Cương