leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: T.L) 

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành, mặt hàng chì thuộc nhóm 78.01, khung thuế xuất khẩu của nhóm 78.01 là 5% - 40%.

Trong đó: chì chưa gia công, dạng thỏi (mã số 7801.10.00.10, 7801.91.00.10, 7801.99.00.10) thuế suất thuế xuất khẩu 15%; chì chưa gia công, dạng khác (mã số 7801.10.00.90, 7801.91.00.90, 7801.99.00.90) thuế suất thuế xuất khẩu 5%.

Theo Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% được áp dụng đối với chì không ở dạng thỏi và 15% đối với dạng thỏi. Tuy nhiên, do không có tiêu chí cụ thể về dạng thỏi như mô tả theo hình vuông hay chữ nhật hoặc kích thước, khối lượng nên cơ quan Hải quan không đủ cơ sở phân loại vào nhóm chì thỏi hay chì có hình dạng khác. Do đó, doanh nghiệp chủ yếu phân loại vào nhóm có mức thuế suất 5% (chì dạng khác) thay cho nhóm có mức thuế suất 15% (hình dạng thỏi).

Để hạn chế vướng mắc khi thực hiện, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên, khoáng sản của đất nước, phòng chống gian lận việc chuyển mã số, nhất là trong bối cảnh xuất khẩu chì dạng khác có xu hướng tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ điều chỉnh thống nhất mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm này theo hướng tăng thuế suất thuế xuất khẩu của chì dạng khác (thuộc các mã hàng 7801.10.00.90, 7801.91.00.90, 7801.99.00.90) từ 5% lên bằng với chì dạng thỏi là 15%.

Bộ Tài chính đánh giá, thực hiện theo phương án này có thể có một số ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất chì nhưng mức ảnh hưởng không lớn vì kim ngạch xuất khẩu của loại chì có mức thuế suất tăng (chì dạng khác) hiện đang chiếm tỷ trọng thấp trong tổng kim ngạch xuất khẩu chì các loại./.

M.P