leftcenterrightdel
 Tại các TTPVHCC trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động bảo đảm thông suốt, an toàn tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.
leftcenterrightdel
Cá nhân, tổ chức có thể trực tiếp đến các TTPVHCC trên địa bàn tỉnh để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
leftcenterrightdel
 Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8, TTPVHCC tỉnh Long An đã tiếp nhận 34.400 hồ sơ, trong đó có gần 11.000 hồ sơ tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến và đã giải quyết trên 33.000 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân.
leftcenterrightdel
 Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, TTPVHCC tỉnh tập trung hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ.
leftcenterrightdel
 Tại các địa phương, bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hiện các TTPVHCC đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả nhất đến với người dân.
leftcenterrightdel
 Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục cấp CCCD tại TTPVHCC của tỉnh.
leftcenterrightdel
 Việc thực hiện cấp CCCD đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
leftcenterrightdel
  Công an tỉnh Long An cũng thực hiện các biện pháp hạn chế nguy cơ xảy ra lây nhiễm dịch bệnh khi người dân đến làm CCCD.
leftcenterrightdel
 Công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính đều phải khai báo di chuyển của ứng dụng theo quy định và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế...
leftcenterrightdel
 Phó Giám đốc TTPVHCC tỉnh Long An Lưu Hiếu Trung cho biết, hiện nay việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh rất thuận lợi khi tỉnh Long An đã cung cấp 1.506 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Trong đó có 1.342 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 164 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và còn lại 296 dịch vụ công mức độ 2, tất cả đều được cung cấp, công bố trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.
Kiên Định