leftcenterrightdel
Trong trường hợp thật sự cần thiết giao dịch trực tiếp, người nộp thuế thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh của Nhà nước, tuân thủ quy tắc 5K  (Ảnh: T.L)

Với phương thức này, cơ quan Thuế lưu ý, khi người nộp thuế nộp hồ sơ đến cơ quan Thuế qua đường bưu điện, đề nghị người nộp thuế ghi thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại để cơ quan Thuế có thể thông tin, liên lạc với người nộp thuế trong trường hợp cần thiết.

Người nộp thuế cũng phải thường xuyên theo dõi các thông tin chính thống từ phía Cơ quan Thuế về các chương trình, tài liệu hướng dẫn,… trên website http://hanoi.gdt.gov.vn để nắm bắt, thực hiện theo đúng quy định.

Trong trường hợp thật sự cần thiết, bắt buộc phải đến giao dịch tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế, cơ quan Thuế đề nghị người nộp thuế thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh của Nhà nước, tuân thủ quy tắc 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Còn với cơ quan Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19. Theo đó, phải tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế, kiểm soát nghiêm ngặt việc ra vào cơ quan Tổng cục Thuế.

Hiện, Tổng cục Thuế đã tạm dừng tiếp khách, tạm dừng làm việc trực tiếp đối với các đơn vị đối tác (trừ trường hợp đến xử lý công việc cấp bách được lãnh đạo Tổng cục Thuế phê duyệt).

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu phải tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua hệ thống thuế điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế./.


M.P