Hà Tĩnh công nhận 14 xã đạt chuẩn các loại hình nông thôn mới

Chủ nhật, 03/07/2022 13:05
(ĐCSVN) – Tỉnh Hà Tĩnh đã có 14 xã tại các địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.
leftcenterrightdel
Một góc xã nông thôn mới nâng cao Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Theo đó, 4 xã được công nhận nông thôn mới gồm: Phúc Đồng, Hòa Hải, Hương Bình, Hương Thủy (Hương Khê); 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Phúc Trạch, Hương Trạch, Phú Gia (Hương Khê); Tân Lâm Hương, Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà); Gia Hanh (Can Lộc); 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), Xuân Thành (Nghi Xuân), Thiên Lộc (Can Lộc), Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh).

4 xã nông thôn mới Phúc Đồng, Hòa Hải, Hương Bình, Hương Thủy (Hương Khê) hiện có hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, giao thông cơ bản được bê tông hóa; nhà văn hóa, khu thể thao thôn được sửa chữa, nâng cấp; kinh tế vườn hộ phát triển, các mô hình sản xuất, kinh doanh hoạt động có hiệu quả được duy trì và phát triển...

6 xã nông thôn mới nâng cao Phúc Trạch, Hương Trạch, Phú Gia (Hương Khê); Tân Lâm Hương, Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà); Gia Hanh (Can Lộc) có kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt; thực hiện tốt đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; có nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP; phần lớn các thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

4 xã nông thôn mới kiểu mẫu Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), Xuân Thành (Nghi Xuân), Thiên Lộc (Can Lộc), Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) có hạ tầng cơ bản đồng bộ; một số mô hình kinh tế mới đưa lại hiệu quả cao; cảnh quan đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp; thu nhập bình quân đầu người đạt cao, trên 50 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí thu nhập bằng việc phát triển kinh tế tổng hợp, bảo vệ và cải thiện môi trường, phát huy các giá trị văn hóa để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, ngày 28/6/2022, Hội đồng thẩm định tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ phiếu đánh giá, công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo đề xuất với 100% số phiếu đồng ý./.

KL
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực