leftcenterrightdel
Các phương tiện vận chuyển hàng hóa là hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh)... được yêu cầu có đặc điểm nhận diện riêng để dễ phân luồng.  

Căn cứ Công văn số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn xây dựng "Luồng xanh" vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 4979/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mãQRCode) ưu tiên hoạt động trên các "Luồng xanh" vận tải; Sở Giao thông vận tải Hải Dương hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện như sau:

Đối tượng áp dụng

+ Các đơn vị vận tải bằng xe ô tô và người điều khiển phương tiện (lái xe vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia) khi thực hiện vận chuyển khi đi/đến địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Loại phương tiện được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các "Luồng xanh" vận tải do Tổng cục đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố công bố gồm:

- Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19,… có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

- Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

Thời gian thực hiện: Hướng dẫn này được áp dụng trong thời gian các địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thực hiện: Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đơn vị vận tải thuộc đối tượng quy định tại Mục 1 của Hướng dẫn này có nhu cầu cấp Thẻ nhận diện phương tiện để được ưu tiên hoạt động trên "Luồng xanh" thực hiện đăng ký và khai báo các thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn.

Thực hiện in Thẻ nhận diện phương tiện kèm theo mã QRCode lên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh (Lưu ý thực hiện quét thử mã QRCode để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi dán lên xe).

- Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa là hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh) lưu thông từ các địa phương trong khu vực cách ly theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 đến các địa phương, khu vực không áp dụng biện pháp cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và ngược lại: Yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện in bổ sung thêm nhãn "HÀNG MAU HỎNG" (Theo mẫu đính kèm văn bản này) trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị, thực hiện dán trên kính phía trước và kính hai bên thành xe kèm theo Thẻ nhận diện phương tiện (có mã QRCode); hoạt động hành trình, dừng, đỗ bốc xếp hàng hóa địa điểm đã ghi trong giấy vận tải và trên thẻ nhận diện.

- Đơn vị vận tải, lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "Luồng xanh" và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát liên ngành và các Sở GTVT trong quá trình vận chuyển.

- Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện, lái xe để đảm bảo phương tiện hoạt động theo đúng hành trình trên "Luồng xanh" vận tải đã đăng ký. Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Mã QRCode trên Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "Luồng xanh" vận tải sẽ tự động huỷ trong các trường hợp sau: khi hết thời hạn ghi trên Thẻ nhận diện; trong trường hợp lực lượng chức năng phát hiện phương tiện hoạt động không đúng hành trình đăng ký; trong trường hợp cơ quan cấp phát hiện đơn vị vận tải khai báo thông tin không trung thực.

- Đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện, lái xe để đảm bảo phương tiện hoạt động theo đúng hành trình trên "Luồng xanh" vận tải đã đăng ký. Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Trường hợp người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16, khu vực phong tỏa liền kề đang áp dụng cấp độ phòng chống dịch cấp độ phòng chống dịch bệnh thấp hơn, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCT hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu).

- Mã QRCode trên Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "Luồng xanh" vận tải sẽ tự động hủy trong các trường hợp sau: Khi hết thời hạn ghi trên thẻ nhận diện, trong trường hợp lực lượng chức năng phát hiện phương tiện hoạt động không đúng hành trình đăng ký, trong trường hợp phát hiện đơn vị vận tải khai báo thông tin không trung thực.

Sở Giao thông vận tải Hải Dương xin thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải biết thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc xin liên hệ qua số điện thoại chuyên viên Nguyễn Ngọc Hưng 0916069698 để được hướng dẫn./.

PV