Người dân xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ) tham gia làm đường giao thông nông thôn

Quản Bạ là một trong 4 huyện cao nguyên đá và là một trong 6 huyện nghèo của Hà Giang được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao (tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Quản Bạ còn 53,51% theo chuẩn nghèo của Chính phủ áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020). Bên cạnh đó, địa bàn huyện Quản Bạ là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Nùng, Hoa, La Chí, Lô Lô…), trình độ dân trí thấp… là một thách thức lớn trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn của huyện.

Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thôn, bản và các tầng lớp nhân dân, trong năm 2015, huyện Quản Bạ đã có 01 xã Đông Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại cũng đẩy mạnh thực hiện các phòng trào trong XDNTM.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018, huyện Quản Bạ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào trong XDNTM. Theo báo cáo của UBND huyện Quản Bạ, trong năm 2017, tổng nguồn lực huy động nhằm thực hiện các chương trình XDNTM trên địa bàn của huyện đạt 12.975 triệu đồng, trong đó đã giải ngân được 9.753 triệu đồng. Ban Chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về chương trình XDNTM. Các xã của huyện Quản Bạ đã tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Tính đến cuối năm 2017, riêng xã Nghĩa Thuận vượt 03 tiêu chí theo kế hoạch; 02 xã Quản Bạ và Quyết Tiến đạt 18 tiêu chí; 08 xã còn lại là Cán Tỷ, Thái An, Bát Đại Sơn, Thanh Vân, Tùng Vài, Cao Mã Pờ, Tả Ván và Nghĩa Thuận đạt từ 7– 10 tiêu chí. Ban chỉ đạo về XDNTM các cấp của huyện Quản Bạ tiếp tục được xây dựng và kiện toàn, hoạt động ngày một hiệu quả hơn.

Cũng trong năm 2017, trên địa bàn huyện quản Bạ đã có trên 7.200 lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình mở mới và bê tông hóa đường giao thông nông thôn, thu dọn vệ sinh tại các thôn, bản, giúp các hộ dân chuyển chuồng trại gia súc ra xa nhà…Trong năm 2017, toàn huyện Quản Bạ đã mở mới được 16,3 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa được trên 10,4 km đường, tu sửa được 88,7 km đường giao thông nông thôn…

Từ những kết quả đạt được trong XDNTM, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Quản Bạ ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi, trường học, trạm y tế các xã, nhà văn hóa… đều được quan tâm đầu tư nhằm phục vụ cho cuộc sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Cảnh quan môi trường nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng lên.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDNTM huyện Quản Bạ cho biết, trong giai đoạn từ năm 2018 - 2020 và những năm tiếp theo, các cấp chính quyền của huyện Quản Bạ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về XDNTM tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp tục vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 209/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm mở rộng chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, huyện Quản Bạ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm không ngừng nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, huyện sẽ không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân nông thôn, tạo tiền đề thúc đẩy quá trình XDNTM./.

Phạm Văn Phú