Chế biến rau tại HTX Phước An. Ảnh: Cao Thắng

Cùng với đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm nông nghiệp theo mô hình: hộ nông dân - HTX - doanh nghiệp, trong đó hộ nông dân là chủ đất, tham gia liên kết với nhau thành lập HTX và góp vốn vào HTX, HTX là đầu mối đảm nhận tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ mà hộ nông dân riêng lẻ không thể làm được hoặc làm được nhưng không hiệu quả.

Kế hoạch này cũng nhằm giúp cho các HTX được gia tăng sức mạnh về tài chính, nhân lực, quy mô sản xuất, khoa học công nghệ, ngày càng nâng cao năng lực của mô hình kinh tế tập thể, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ nay đến năm 2021, Thành phố phấn đấu 80% cán bộ, hội viên hội nông dân được cung cấp thông tin, kiến thức về Luật Hợp tác xã năm 2012, các chính sách, pháp luật có liên quan đến HTX, về khả năng, vai trò của mô hình HTX kiểu mới trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; 50% cán bộ chi hội nông dân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng quản lý, điều hành HTX để trở thành đội ngũ sáng lập viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của HTX; 100% các xã xây dựng nông thôn mới xây dựng được các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với các HTX. Đặc biệt, đến năm 2021, tỷ lệ hộ nông dân là hội viên hội nông dân có trực tiếp sản xuất nông nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh trong HTX đạt khoảng 20% và đến năm 2023, tỷ lệ này đạt khoảng 50%.

Được biết, trong thời gian qua, mặc dù Thành phố đã có những chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp như hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, hỗ trợ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX, hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi về lãi suất… tuy nhiên, sự phát triển của HTX nông nghiệp chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Trên thực tế còn có những HTX quy mô nhỏ, ít gắn kết, lại cạnh tranh lẫn nhau, không thể phối hợp để cung ứng đơn hàng lớn theo yêu cầu của doanh nghiệp, nên việc sản xuất càng gặp khó khăn. Bên cạnh các HTX tập trung phát triển về hoa - cây kiểng, rau an toàn, chăn nuôi bò sữa, cá cảnh, Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp kết hợp làng nghề, du lịch. Với những kế hoạch phát triển cụ thể trong những năm tới, hi vọng, HTX nông nghiệp của Thành phố sẽ có những bứt phá, giúp nâng cao đời sống của người dân đồng thời đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển của Thành phố./.

VL