Du khách tham quan chợ đêm Phú Quốc (Kiên Giang).

Riêng trong tháng 2/2019, lượng khách đến tham quan du lịch ước đạt 846.441 lượt; trong đó, khách quốc tế là 85.284 lượt; khách đến các khu, điểm du lịch 519.065 lượt; khách đến các cơ sở kinh doanh lữ hành phục vụ là 42.494 lượt; doanh thu đạt trên 808 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 726 cơ sở lưu trú với 22.654 phòng. Có 13 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 5 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Theo ông Bùi Quốc Thái - Phó Giám đốc Sở Du lịch, năm 2019, tỉnh Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch toàn diện, cả về phạm vi, vi mô, chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính bền vững, mang đậm bản sắc dân tộc, thân thiện môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh. Phấn đấu thu hút khách du lịch đến Kiên Giang khoảng 8,3 triệu, tăng 9,2% so với năm 2018 (trong đó, khách quốc tế đạt 640.000 lượt, tăng 48,8% so với năm 2018); doanh thu từ du lịch đạt 6.840 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2018./.

Tin, ảnh: Quốc Tuấn