(ĐCSVN)Bộ NN&PTNT cho biết, trong năm 2009, chăn nuôi tiếp tục phát triển, nhất là chăn nuôi tập trung, quy mô lớn. Nhiều địa phương đã mở rộng hình thức chăn nuôi tập trung nên số lượng gia súc, gia cầm nhìn chung tăng hơn năm 2008.

Theo kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01/10/2009, đàn lợn cả nước có 27627,7 nghìn con, tăng 3,5% so với cùng thời điểm năm trước; đàn gia cầm có 280,2 triệu con, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong năm 2009, mặc dù số lượng trâu bò giảm hơn so với năm 2008 nhưng sản lượng sản phẩm chăn nuôi năm 2009 vẫn đạt khá,. Cụ thể, đàn trâu có 2886,6 nghìn con, giảm 0,4%; đàn bò có 6103,3 nghìn con, giảm 3,7%. Đàn trâu, bò giảm chủ yếu giảm trâu, bò cày kéo (số trâu cày kéo giảm 4,7%; bò cày kéo giảm 15,6%). Về sản lượng sản phẩm chăn nuôi năm 2009 vẫn đạt khá, trong đó sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước tính đạt 75 nghìn tấn, tăng 4,8% so với năm 2008; sản lượng thịt bò đạt 257,8 nghìn tấn, tăng 13,7%; sản lượng thịt lợn đạt 2931,4 nghìn tấn, tăng 4,5%; sản lượng thịt gia cầm đạt 502,8 nghìn tấn, tăng 12,2%; trứng gia cầm đạt 5952,1 triệu quả, tăng 9%.