leftcenterrightdel
 Một buổi làm việc trực tuyến giữa Cục sở hữu trí tuệ  và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO). (Ảnh:www.most.gov.vn/)

Dự án nhằm mục tiêu cải thiện tính ổn định và tin cậy trong vận hành và thực tiễn thẩm định sáng chế thông qua việc nâng cao năng lực thẩm định sáng chế cho đội ngũ thẩm định viên, sửa đổi bổ sung quy chế thẩm định sáng chế, xây dựng bộ công cụ kiểm soát chất lượng thẩm định sáng chế,… cho Cục Sở hữu trí tuệ. Dự án góp phần thực hiện các mục tiêu 8 và 9 trong Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Được thực hiện từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2023, Dự án được kỳ vọng giúp cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Đơn vị thực hiện Dự án là Cục Sở hữu trí tuệ, tập trung vào các nội dung cụ thể như sửa đổi bổ sung quy chế thẩm định sáng chế; xây dựng bộ công cụ kiểm soát chất lượng thẩm định sáng chế; tổ chức hội thảo/đào tạo nhằm nâng cao năng lực thẩm định sáng chế cho đội ngũ thẩm định viên

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, số lượng đơn đăng ký sáng chế trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao tăng mạnh (từ 2.896 đơn năm 2009 tăng hơn gấp đôi lên 6.174 đơn năm 2018). Do vậy, vấn đề đặt ra là cần phải thẩm định kịp thời, đồng thời đảm bảo chất lượng thẩm định (tính minh bạch, tính khả đoán, tính thống nhất, tính chính xác)./.

Kiều Giang