leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị 

Ngày 22/7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" (Chương trình 06-CTr/TU) đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo.

Ngay sau khi Chương trình 06-CTr/TU được ban hành, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình, gồm: 98 nhiệm vụ, 18 chỉ tiêu, 2 nghị quyết chuyên đề, 14 đề án, 32 kế hoạch, 12 dự án; tăng cường tuyên truyền, quán triệt nội dung chương trình tới các sở, ban, ngành và 30 quận, huyện, thị xã để chủ động kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện.

Thành quả đầu tiên trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ đạo Chương trình 06-Ctr/TU tập trung cho nhiệm vụ hoàn thiện Nghị quyết về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tổ chức 3 tọa đàm trên các lĩnh vực, cấp độ phù hợp nhằm huy động những sáng kiến, tham vấn trí tuệ, tâm huyết đóng góp cho dự thảo Nghị quyết, với mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sự phát triển rõ rệt cả về chất và lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP Thủ đô, đưa Hà Nội trở thành 1 trong 3 trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước.

Cùng với đó, việc phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh từ thành phố tới cơ sở được triển khai kịp thời, hiệu quả. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được chú trọng với việc thực hiện cưới, tang văn minh phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đã tổ chức khảo sát, xây dựng hồ sơ khoa học phục vụ công tác xếp hạng di tích, khoanh vùng bảo vệ di tích, với tổng số trên 100 di tích được đăng ký. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn tiếp tục phát triển. Hà Nội là địa phương dẫn đầu về thành tích các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế…

Bên cạnh kết quả, công tác triển khai Chương trình 06-CTr/TU cũng có những khó khăn, tồn tại, như: Chưa tạo được cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn xã hội hóa cũng như các nhà đầu tư có tiềm lực vào phát triển du lịch; tiến độ một số đề án, dự án triển khai còn chậm; ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho nhiều hoạt động văn hóa, du lịch... bị ngừng trệ... Tiến độ một số đề án, dự án phát triển du lịch triển khai còn chậm như: Dự án Công viên Hoàng thành Thăng Long, dự án quy hoạch làng gốm sứ Bát Tràng, làng dệt lụa Vạn Phúc…

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm, gồm: Hoàn thiện dự thảo và trình UBND thành phố, Ban Chỉ đạo ban hành các đề án, kế hoạch đề ra trong chương trình; tiếp tục tham mưu các công việc liên quan để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"..., chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử gắn với phòng, chống dịch bệnh; xây dựng quy tắc ứng xử trên không gian mạng; nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu trong quý III/2021, phải hoàn thành các đề án, kế hoạch... trình các cấp phê duyệt, để triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm tiến độ, hiệu quả; nghiên cứu tham mưu cho thành phố về vấn đề nguồn lực đầu tư cho chương trình trong giai đoạn 2021-2025, như: Xây dựng trường chuẩn; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa...

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Sắp tới, thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô, các ngành cần rà soát tổng thể các nội dung quy hoạch thuộc lĩnh vực mình quản lý, có căn cứ số liệu, hệ thống thông tin so sánh để kịp thời tham mưu, đề xuất với thành phố, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững Thủ đô. Đồng thời phải hoàn thiện các kế hoạch, đề án, chuẩn bị đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Triển khai nghiên cứu, đi thực tế ở các địa phương để học tập các mô hình sáng tạo, hiệu quả, nhất là các mô hình với văn hóa cộng đồng…/.

Nam Khánh