leftcenterrightdel
 Bộ Y tế đã tính toán và đưa ra số lượng dự kiến cần khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 . (Ảnh: Minh Quyết)

Bộ Tài chính cũng vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vaccine phòng COVID-19. 

Theo đó, Quỹ vaccine phòng COVID-19 được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi bằng Đồng Việt Nam của quỹ để gửi có kỳ hạn tối đa không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại theo quy định nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn.

Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá trị quy tiền Đồng Việt Nam của vaccine được tài trợ cho quỹ và định kỳ 10 ngày lập báo cáo gửi quỹ theo quy định, để hạch toán phản ánh vào thu, chi của quỹ.

Việc xác định giá trị quy tiền của vaccine căn cứ các hóa đơn, chứng từ do nhà tài trợ cung cấp; trường hợp không có hóa đơn, chứng từ của nhà tài trợ thì xác định theo giá tạm tính để phản ánh kịp thời vào thu của quỹ, Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá chính thức theo quy định của pháp luật và báo cáo quỹ để điều chỉnh hạch toán nếu có chênh lệch.

Tối 5/6 Quỹ vaccine phòng COVID-19 cũng đã  chính thức ra mắt. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã  tham dự sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt này.

Theo mục tiêu đề ra, Việt Nam cần đảm bảo vaccine tiêm chủng trong năm 2021 và cho những năm tiếp theo. Bộ Y tế đã tính toán và đưa ra số lượng dự kiến cần khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, tổng kinh phí ước tính khoảng trên 25.200 tỷ đồng. 

Về kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn; ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng.

Tại lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 diễn ra tối 5/6, Thủ tướng Chính Phạm Minh Chính khẳng định: "Đây là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng, để một lần nữa chúng ta lại ghi danh, viết nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc - chiến thắng đại dịch COVID-19."

 

M.P