Gỡ khó cho hoạt động kiểm dịch thực vật

Gỡ khó cho hoạt động kiểm dịch thực vật

(ĐCSVN) - Trong 8 tháng năm 2021, hoạt động kiểm dịch thực vật gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và việc nâng cao hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu. Để gỡ khó cho hoạt động này, Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho cán bộ kiểm dịch thực vật được tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Đồng thời, hướng dẫn địa phương, vườn trồng, cơ sở đóng gói làm sạch các loài sinh vật gây hại ngay từ quá trình sản xuất để giảm thời gian kiểm tra tại cửa khẩu, giúp thông quan nhanh.
Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành công thương
Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành công thương
(ĐCSVN) - Mục tiêu tổng quát của Đề án là phát triển công nghiệp sinh học ngành công thương theo chuỗi giá trị, bền vững, tuần hoàn, thân thiện với...
Quản lý nhà nước về môi trường cần hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến doanh nghiệp
Quản lý nhà nước về môi trường cần hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến doanh nghiệp
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý các quy định của dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công tác...
Thủ tướng sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp vào ngày 26 9
Thủ tướng sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp vào ngày 26/9
(ĐCSVN) - Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong...