Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt Đoàn Văn Việt cho biết, doanh thu các loại hoa cắt cành ở Đà Lạt đạt hơn 2.000 tỷ đồng/năm.

Tốc độ phát triển diện tích hoa ở Đà Lạt tăng rất nhanh, từ 120ha năm 1995 lên hơn 2.000ha hiện nay; riêng trong 3 năm gần đây diện tích hoa tăng thêm hơn 1.000ha.

Với việc tăng nhanh diện tích, đầu tư, trồng mới nhiều loại hoa giống cắt cành có giá trị kinh tế cao như lily, cẩm chướng, đồng tiền, lay ơn, ngàn sao, hồng..., sản lượng hoa cắt cành của Đà Lạt đạt hơn 1 tỷ cành/năm, tổng doanh thu tối thiểu từ sản xuất đạt trên 2.000 tỷ đồng/năm.

Trồng các loại hoa cắt cành ở Đà Lạt đạt doanh thu bình quân 1 tỷ đồng/ha/năm, có không ít công ty, trang trại hoa đạt doanh thu bình quân 2-4 tỷ đồng/ha/năm.

Theo tính toán của Hiệp hội hoa Đà Lạt, mức lãi ròng bình quân của trồng hoa chiếm trên 60% doanh thu, đây là mức lợi nhuận cao nhất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay ở Việt Nam .

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng dự đoán diện tích hoa sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới.

Do đầu tư trồng hoa chuyên canh theo công nghệ cao nên sản lượng và doanh thu từ hoa cắt cành có tỉ lệ tăng cao hơn nhiều so với tỉ lệ tăng diện tích hoa, ước tính tăng thêm không dưới 200-300 tỷ đồng/năm./.