(ĐCSVN) - Việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 vừa được Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 31/12/2009.

Theo đó, thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng đối với các khoản vay mua các sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy tính và tối đa là 12 tháng đối với các khoản vay mua sản phẩm vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng các loại làm nhà ở theo hợp đồng tín dụng được ký kết, giải ngân từ ngày 1/1/2010 đến ngày 31/12/2010 (kéo dài 1 năm so với quy định cũ).

Khu vực nông thôn để được hỗ trợ lãi suất vốn vay mua vật liệu xây dựng nhà ở chỉ bao gồm địa bàn xã, không bao gồm địa bàn phường và thị trấn. Hàng hóa được hỗ trợ lãi suất vốn vay là hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam, bao gồm: các sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp, xe tải nhẹ trọng tải dưới 05 tấn, máy vi tính để bàn (vay mua các loại hàng hóa này được hỗ trợ 100% lãi suất); phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật các loại; xi măng, thép xây dựng, gạch, ngói các loại, tấm lợp các loại (vay mua các loại hàng hóa này được hỗ trợ lãi suất là 2%/năm).

Cũng theo Quyết định này, mức tiền vay tối đa đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp, các sản phẩm vật tư nông nghiệp bằng 100% giá trị hàng hóa; đối với máy vi tính, mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa nhưng không quá 05 triệu đồng/chiếc; đối với vật liệu xây dựng các loại làm nhà ở, mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa nhưng không vượt quá 50 triệu đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010.