Chiều 11/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 29, hoàn thành nội dung chương trình làm việc đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp. Ảnh: daibieunhandan.vn

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã hoàn thành Chương trình Phiên họp thứ 29; thẳng thắn, sôi nổi thảo luận và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phiên họp thứ 29 diễn ra sau thành công của Kỳ họp thứ 6, qua tiếp xúc cử tri cho thấy, cử tri và nhân dân cả nước rất đồng tình, ủng hộ hoạt động của Quốc hội trong Kỳ họp vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH để hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả Kỳ họp 6 Quốc hội khóa XIV để gửi cho các đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV để xin ý kiến các cơ quan hữu quan và các đại biểu Quốc hội.

Ngay sau khi phiên họp kết thúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai các Nghị quyết và kết luận của phiên họp.

Riêng đối với dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch, UBTVQH dự kiến sẽ tiến hành biểu quyết vào ngày 29/12; Ủy ban Kinh tế sẽ chịu trách nhiệm giúp UBTVQH khẩn trương tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo pháp lệnh.

Trước đó, UBTVQH cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày Tờ trình về việc xây dựng Nghị định về hoạt động triển lãm. Theo đó, các mô hình, nội dung, hình thức triển lãm hiện nay rất đa dạng. Đối tượng tổ chức, tham gia hoạt động triển lãm cũng không chỉ là các cơ quan nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố mà có sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trong khi đó, các quy định về hoạt động triển lãm trước đây chủ yếu mới chỉ dừng ở phạm vi triển lãm, hội chợ thương mại, triển lãm mỹ thuật, triển lãm nhiếp ảnh, chưa bao quát được toàn bộ hoạt động triển lãm với rất nhiều loại hình, nội dung triển lãm khác, nên nếu không được bổ sung thì việc tổ chức và quản lý hoạt động triển lãm sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, bên cạnh các Luật, Nghị định đã có, việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm sẽ góp phần bổ khuyết hệ thống văn bản quy định về hoạt động triển lãm. Trong thời gian chưa xây dựng được Luật Triển lãm, Nghị định về hoạt động triển lãm sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước cũng như tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể trong hoạt động triển lãm.

Theo Tờ trình, trên cơ sở lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ, dự thảo Nghị định sau khi được hoàn thiện gồm 4 chương 20 điều, điều chỉnh với các hoạt động triển lãm không vì mục đích xúc tiến thương mại của mọi lĩnh vực (trừ các hoạt động triển lãm đã được điều chỉnh bởi Luật và Nghị định chuyên ngành khác).

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định, khi đã được chỉnh sửa theo hướng khái quát, chỉ điều chỉnh hoạt động tổ chức, phối hợp tổ chức triển lãm không vì mục đích thương mại. Với phạm vi điều chỉnh như vậy, cơ quan thẩm tra nhận thấy, đã phân biệt với triển lãm thương mại được điều chỉnh tại Luật Thương mại, cũng như những triển lãm đã được điều chỉnh bởi các văn bản khác, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với một số loại hình triển lãm chưa được điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Cũng trong chiều nay, UBTVQH cho ý kiến về việc thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài./.

Kim Thanh