Được biết dư nợ của NHCSXH huyện Mang Yang đến 31/12/2015 đạt gần 177 tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,18%, trong đó, xã H’Ra có dư nợ đứng thứ 02 trong toàn huyện, đạt gần 22 tỷ đồng; đặc biệt, trong số 940 hộ gia đình còn dư nợ tại xã H’Ra có đến 70% là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.


Đồng chí Trần Việt Hùng (ngoài cùng bên trái) cùng các lãnh đạo UBND xã H’Ra (Ảnh: PV)

Đồng chí Trần Việt Hùng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động NHCSXH huyện Mang Yang trong việc đưa tín dụng chính sách đến với người dân địa phương nhanh chóng, thuận tiện. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương và NHCSXH tiếp tục phối hợp triển khai tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng và tiếp tục chú trọng triển khai tốt công tác tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn./.