Lực lượng thanh niên tỉnh An Giang giúp giải phóng mặt bằng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình đối tượng chính sách. (Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang)

(ĐCSVN) - UBND tỉnh An Giang cho biết, trong năm 2013, tỉnh sẽ hỗ trợ cho 4.678 hộ người có công với cách mạng về nhà ở với mức 50 triệu/nhà đối với xây mới và 20 triệu/nhà đối với sửa chữa. Tổng kinh phí là 169.250 triệu đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là những người có công với cách mạng (người hoạt động cách mạng trước ngày 01/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sỹ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh…) có nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở; hoặc nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa.

Theo đó, Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình. Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng.

Về tiêu chuẩn nhà ở, đối với nhà xây mới phải bảo đảm tiêu chuẩn "ba cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu 32 m2 (đối với những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không ít hơn 24 m2). Nhà được xây dựng bảo đảm có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, có nhà vệ sinh phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh môi trường;

Đối với nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn "hai cứng" (khung - tường cứng, mái cứng), bảo đảm có tuổi thọ từ 10 năm trở lên./.