Bắc Giang công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Thứ ba, 31/05/2016 15:06
(ĐCSVN) - Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Người dân Bắc Giang đi bầu cử ngày 22/5. (Ảnh: Quốc Trường)

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, đúng luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong toàn tỉnh đạt 98,39%. Tỉnh Bắc Giang đã bầu đủ 8 đại biểu Quốc hội khóa XIV khu vực tỉnh Bắc Giang theo ấn định trong số 14 người ứng cử.

Về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu đủ 85 đại biểu trên tổng số 144 đại biểu ứng cử. Trong đó, 18 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 21,18%), 7 đại biểu người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 8,24%), 3 đại biểu không phải là đảng viên (tỷ lệ 3,53%), 21 đại biểu tái cử (tỷ lệ 24,71%), 1 đại biểu tôn giáo (tỷ lệ 1,18%). Về thành phần, trong số những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 19 đại biểu công tác ở các cơ quan Đảng (chiếm tỷ lệ 22,35%), 28 đại biểu ở các cơ quan khối chính quyền (tỷ lệ 32,94%), 27 đại biểu công tác ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc (tỷ lệ 31,76%), 2 đại biểu Tòa án nhân dân (tỷ lệ 2,35%), 2 đại biểu Viện kiểm sát nhân dân (tỷ lệ 2,35%), 4 đại biểu Quân đội, Công an (tỷ lệ 4,71%)...
Người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 84,69%.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Trịnh Văn Ánh

2. Tống Ngọc Bắc

3. Chu Văn Bắc

4. Hà Văn Bé

5. Nguyễn Long Biên (Thượng tọa Thích Thiện Văn)

6. Bùi Thế Bừng

7. Hoàng Mi Ca

8. Tạ Huy Cần

9. Đinh Đức Cảnh

10. Đặng Hồng Chiến

11. Nguyễn Văn Chức

12. Nguyễn Ngọc Chung

13. Nguyễn Tiến Cơi

14. Trần Phương Cương

15. Vũ Tấn Cường

16. Thân Văn Dàn

17. Dương Công Định

18. Dương Văn Đoàn

19. Nguyễn Sơn Động

20. Nguyễn Thị Kim Dung

21. Nguyễn Văn Dũng

22. Lê Ánh Dương

23. Nguyễn Thị Thu Hà

24. Đỗ Đức Hà

25. Bùi Văn Hải

26. Từ Minh Hải

27. Giáp Văn Hành

28. Bùi Văn Hạnh

29. Hoàng Như Hậu

30. Vũ Thị Thu Hiền

31. Nguyễn Thị Hiền

32. Lê Văn Hoan

33. Nguyễn Văn Hội

34. Lê Thị Thu Hồng

35. Bùi Đức Hùng

36. Vũ Mạnh Hùng

37. Nguyễn Văn Hùng

38. Nguyễn Thị Hương

39. Nghiêm Xuân Hưởng

40. Lê Thị Huyền

41. Trần Thị Huyền

42. Bùi Văn Khước

43. Vũ Chí Kỳ

44. Leo Thị Lịch

45. Nguyễn Thị Liên

46. Nguyễn Văn Linh

47. Nguyễn Văn Lực

48. Nguyễn Thị Minh

49. Trần Văn Minh

50. Nguyễn Mạnh Mười

51. La Văn Nam

52. Ngô Văn Nam

53. Trần Tuấn Nam

54. Nguyễn Thị Ngọc

55. Nguyễn Văn Nhàn

56. Phạm Thị Nhung

57. Trần Văn Phật

58. Vũ Thanh Phương

59. Ngụy Kim Phương

60. Hoàng Thị Phương

61. Lê Ô Pích

62. Hoàng Văn Quý

63. Nguyễn Văn Quyền

64. Mai Sơn

65. Lại Thanh Sơn

66. Trần Quang Tấn

67. Nguyễn Hồng Thái

68. Dương Văn Thái

69. Vũ Mạnh Thắng

70. Lâm Thị Hương Thành

71. Nguyễn Văn Thi

72. Giáp Xuân Thu

73. Ngô Sách Thực

74. Dương Thị Thủy

75. Bùi Thị Thu Thủy

76. Đỗ Mạnh Tiến

77. Chu Thị Toan

78. Đỗ Đức Trịnh

79. Nguyễn Văn Trường

80. Thân Văn Tuấn

81. Ngô Đăng Tuấn

82. Phan Thế Tuấn

83. Dương Thanh Tùng

84. Nguyễn Văn Tuyền

85. Lưu Xuân Vượng

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Giang, tỉnh bầu đủ 391 đại biểu HĐND huyện, thành phố trên tổng số 645 đại biểu ứng cử; các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tiến hành bầu 6.410 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn theo ấn định. Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện còn có 82 đơn vị cấp xã chưa bầu đủ số đại biểu HĐND theo quy định. Theo kế hoạch, ngày 5/6/2016, tại các đơn vị này sẽ tiến hành bầu thêm 144 đại biểu HĐND cấp xã./.

BL (tổng hợp)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực