Cao Bằng công bố danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ bảy, 28/05/2016 21:55
Chiều 28/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Bằng công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tỉnh Cao Bằng đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV trong tổng số 10 người ứng cử; bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong tổng số 83 người ứng cử. 

Toàn tỉnh Cao Bằng có số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 99,65% tổng số cử tri; trong đó, huyện Trà Lĩnh đạt 100%, huyện Hạ Lang đạt 100%, huyện Phục Hòa đạt 100%, huyện Hòa An đạt 100%. 
Danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021: 

*Đơn vị bầu cử số 1 huyện Hà Quảng: 

1. Trần Văn Bộ 
2. Nguyễn Thị Phương 
3. Bế Thanh Tịnh 

*Đơn vị bầu cử số 2 huyện Thông Nông: 

1. Hoàng Văn Bảo 
2. Đàm Thu Hằng 
3. Nông Thanh Tùng 
*Đơn vị bầu cử số 3 huyện Trà Lĩnh: 
1. Nông Văn Đàm 
2. Nông Xuân Kiên 
3. Hà Nhật Lệ 

*Đơn vị bầu cử số 4 huyện Hạ Lang: 

1. Hoàng Đức Hậu 
2. Thẩm Văn Phán 
3. Vũ Khắc Quang 

*Đơn vị bầu cử số 5 huyện Phục Hòa: 

1. Nông Thị Hà 
2. Nông Văn Khương 
3. Nông Hải Lưu 

*Đơn vị bầu cử số 6 huyện Thạch An: 

1. Hoàng Xuân Ánh 
2. Nông Xuân Ngọc 
3. Triệu Thị Thiết 

*Đơn vị bầu cử số 7 huyện Quảng Uyên: 

1. Hoàng Thị Vân Anh 
2. Đặng Văn Dũng 
3. Hà Ngọc Giáp 
4. Lương Văn Hơn 

*Đơn vị bầu cử số 8 huyện Trùng Khánh: 

1. Nông Tiến Dũng 
2. Ngân Bá Đinh 
3. Hoàng Văn Đội 
4. La Văn Hồng 

*Đơn vị bầu cử số 9 huyện Nguyên Bình: 

1. Mã Thu Huyền 
2. Bàn Văn Lân 
3. Nguyễn Bích Ngọc 
4. Bế Xuân Tiến 

*Đơn vị bầu cử số 10 huyện Bảo Lạc: 

1. Công Văn Hưu 
2. Lãnh Thị Mai 
3. Nông Văn Phong 
4. Đàm Thị Trung Thu 
5. Địch Xuân Thùy 

*Đơn vị bầu cử số 11 huyện Bảo Lâm: 

1. Hoàng Văn Chức 
2. Nông Văn Dực 
3. Nguyễn Văn Hồng 
4. Dương Thùy Tiên 
5. Ma Thế Tuyết 

*Đơn vị bầu cử số 12 huyện Hòa An: 

1. Đàm Viết Hà 
2. Vũ Quang Luyện 
3. Vương Ánh Ngân 
4. Hoàng Thị Ánh Nguyệt 
5. Đặng Trọng Sơn 

*Đơn vị bầu cử số 13 Thành phố Cao Bằng: 

1. Nguyễn Thúy Anh 
2. Đàm Văn Dũng 
3. Đàm Văn Eng 
4. Lê Trung Hiếu 
5. Lương Tuấn Hùng./. 

PV/TTXVN
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực