Hải Dương công bố danh sách 64 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ bảy, 28/05/2016 21:23
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hải Dương, trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, toàn tỉnh đã có 1.364.813 cử tri đi bầu (đạt tỷ lệ 97,46%). Toàn tỉnh bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội trong số 17 người ứng cử, trong đó có 3 đại biểu nữ, 2 đại biểu trẻ tuổi và 5 đại biểu tái cử; bầu được 64 đại biểu HĐND tỉnh (bầu thiếu 1 đại biểu) trong tổng số 104 người ứng cử, trong đó có 14 nữ (chiếm tỷ lệ 21,88%), 21 người tái cử (chiếm 32,81%), 2 người thuộc các tôn giáo (chiếm 3,13%), 2 người trẻ tuổi - dưới 40 tuổi (chiếm 3,13%), 2 người ngoài Đảng (chiếm 3,13%). 

Do chưa bầu đủ số đại biểu HĐND cấp xã, Hải Dương sẽ tổ chức bầu thêm 61 đại biểu HĐND cấp xã. 

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp bầu cử và ngày bầu cử bảo đảm an toàn. 
Danh sách 64 đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: 

Đơn vị bầu cử số 1: 

1. Đoàn Việt Hùng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 87,55% 
2. Nguyễn Dương Thái với tỷ lệ phiếu bầu đạt 87,46% 
3. Nguyễn Thị Hường với tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,87% 
4. Nguyễn Huy Thăng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 73,65% 
5. Sái Thị Yến với tỷ lệ phiếu bầu đạt 60,87% 

Đơn vị bầu cử số 2: 

1. Nguyễn Mạnh Hiển với tỷ lệ phiếu bầu đạt 87,09% 
2. Phạm Quang Hưng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 82,60% 
3. Phạm Tuấn Ngọc với tỷ lệ phiếu bầu đạt 79,07% 
4. Vũ Hùng Cường với tỷ lệ phiếu bầu đạt 78,71% 
5. Nguyễn Thị Hải Vân với tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,50% 

Đơn vị bầu cử số 3: 

1. Nguyễn Văn Hồng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 83,19% 
2. Lưu Văn Bản với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80% 
3. Nguyễn Thị Hường với tỷ lệ phiếu bầu đạt 79,32% 
4. Nguyễn Thị Thùy Liên -với tỷ lệ phiếu bầu đạt 66,34% 
5. Đỗ Thị Hải với tỷ lệ phiếu bầu đạt 50,33% 

Đơn vị bầu cử số 4: 

1. Nguyễn Minh Hùng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,33% 
2. Vương Đức Sáng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 84,96% 
3. Lê Đình Long với tỷ lệ phiếu bầu đạt 82,69% 
4. Nguyễn Thị Huyền với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80,52% 
5. Lương Thu Hương với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80,43% 

Đơn vị bầu cử số 5: 

1. Hoàng Quốc Thưởng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80,80% 
2. Lương Văn Cầu với tỷ lệ phiếu bầu đạt 78,90% 
3. Vũ Đình Tĩnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 76,15% 
4. Nguyễn Công Hải với tỷ lệ phiếu bầu đạt 72,45% 
5. Ngô Thị Thu với tỷ lệ phiếu bầu đạt 65,21% 

Đơn vị bầu cử số 6: 

1. Phạm Mạnh Hùng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 86,62% 
2. Nguyễn Thị Ngọc Bích với tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,20% 
3. Nguyễn Thanh Hải với tỷ lệ phiếu bầu đạt 79,82% 
4. Đỗ Trọng Lợi với tỷ lệ phiếu bầu đạt 69,53% 
5. Hoàng Hạnh Phương với tỷ lệ phiếu bầu đạt 59,75% 

Đơn vị bầu cử số 7: 

1. Lê Văn Dũng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 76,24% 
2. Phạm Trường Giang với tỷ lệ phiếu bầu đạt 76% 
3. Nguyễn Anh Cương với tỷ lệ phiếu bầu đạt 74,54% 
4. Nguyễn Văn Định với tỷ lệ phiếu bầu đạt 61,66% 
5. Phạm Minh Phương với tỷ lệ phiếu bầu đạt 60,95% 

Đơn vị bầu cử số 8: 

1. Nguyễn Quang Phúc với tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,12% 
2. Nguyễn Ngọc Sẫm với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80,18% 
3. Phùng Tuấn Kiệt với tỷ lệ phiếu bầu đạt 71,49% 
4. Mai Xuân Anh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 69,36% 
5. Đoàn Quang Định với tỷ lệ phiếu bầu đạt 66,68% 

Đơn vị bầu cử số 9: 

1. Vũ Văn Sơn với tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,86% 
2. Thích Thanh Vân với tỷ lệ phiếu bầu đạt 84,91% 
3. Nguyễn Văn Phú với tỷ lệ phiếu bầu đạt 83,48% 
4. Nguyễn Khắc Toản với tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,44% 

Đơn vị bầu cử số 10: 

1. Vũ Hồng Khiêm với tỷ lệ phiếu bầu đạt 79,25% 
2. Hoàng Ngọc Huyện với tỷ lệ phiếu bầu đạt 75,03% 
3. Nguyễn Thanh Mai với tỷ lệ phiếu bầu đạt 73% 
4. Nguyễn Hồng Sơn với tỷ lệ phiếu bầu đạt 68,45% 
5. Phạm Thị Hà với tỷ lệ phiếu bầu đạt 57,99% 

Đơn vị bầu cử số 11: 

1. Vũ Hồng Hiên với tỷ lệ phiếu bầu đạt 79,26% 
2. Phạm Xuân Thăng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 75,44% 
3. Nguyễn Văn Đảo với tỷ lệ phiếu bầu đạt 70,17% 
4. Phạm Thị Thanh Tâm với tỷ lệ phiếu bầu đạt 63,64% 
5. Trần Thị Mai với tỷ lệ phiếu bầu đạt 58,26% 

Đơn vị bầu cử số 12: 

1. Đồng Mạnh Dũng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,63% 
2. Lê Văn Hiệu với tỷ lệ phiếu bầu đạt 78,19% 
3. Đỗ Khắc Hiếu với tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,88% 
4. Nguyễn Thị Việt Nga với tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,51% 
5. Phạm Văn Sang với tỷ lệ phiếu bầu đạt 57,38% 

Đơn vị bầu cử số 13: 

1. Phạm Văn Khánh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 79,92% 
2. Đặng Việt Cường với tỷ lệ phiếu bầu đạt 76,75% 
3. Bùi Học Anh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 67,14% 
4. Trịnh Thúy Nga với tỷ lệ phiếu bầu đạt 63,92% 
5. Bùi Thanh Tùng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 60,92%./. 
Mạnh Tú/TTXVN
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực