Lạng Sơn: Công bố danh sách 58 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI

Thứ hai, 30/05/2016 16:21
(ĐCSVN) - Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, có 58 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới đây, là danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021:

Cử tri Lạng Sơn tích cực đi bầu cử. (Ảnh: Lạng Sơn).

Dưới đây, là danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021:

Họ và tênngười trúng cử

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số1

Gồm 3 phường: Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Vĩnh Trại và xã Hoàng Đồng thuộc thành phố Lạng Sơn

1. Dương Xuân Hòa

30.532

79,78%

2. Nông Bích Thuận

28.567

74,65%

3. Trịnh Minh Trường

(Đại đức Thích Bản Chung)

27.133

70,90%

4. Trần Thị Phương Trinh

20.646

53,95%

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm phường Đông Kinh, phường Chi Lăng, xã Mai Pha và xã Quảng Lạc thuộc thành phố Lạng Sơn

1. Nguyễn Thanh Bình

22.214

73,12%

2. Đào Đức Hoan

21.488

70,73%

3. Vương Lê Hoàng

18.250

60,07%

Đơn vị bầu cử số 3

Gồm Huyện Tràng Định

1. Hoàng Thúy Duyên

32.159

72,35%

2. Hoàng Văn Hoàn

31.845

71,64%

3. Nguyễn Anh Dũng

30.415

68,43%

4. Hướng Văn Độ

29.191

65,67%

5. Triệu Văn Lạng

28.816

64,83%

Đơn vị bầu cử số 4

Gồm Huyện Bình Gia

1. Lương Trương Đạt

31.899

81,85%

2. Hoàng Văn Nghiệm

29.289

75,15%

3. Lê Thị Lan Anh

24.602

63,13%

4. Trần Thị Sơn Thùy

19.843

50,92%

Đơn vị bầu cử số 5

Gồm Huyện Bắc Sơn

1. Dương Xuân Huyên

44.307

85,45%

2. Nguyễn Đặng Ân

40.923

78,92%

3. Nguyễn Công Trưởng

39.575

76,32%

4. Hoàng Văn Tài

36.086

69,59%

5. Giáp Thị Bắc

33.460

64,53%

Đơn vị bầu cử số 6

Gồm Huyện Văn Lãng

1. Vũ Hồng Quang

29.653

80,38%

2. Đoàn Thu Hà

27.695

75,07%

3. Đường Thị Xuyến

26.948

73,04%

4. Trần Hồng Nghĩa

26.185

70,98%

Đơn vị bầu cử số 7

Gồm Huyện Văn Quan

1. Vy Thế Hồng

31.303

75,80%

2. Nông Văn Thảm

26.849

65,01%

3. Hồ Phi Dũng

24.375

59,02%

4. Bế Thị Hòa

24.148

58,47%

Đơn vị bầu cử số 8

Gồm thị trấn Đồng Đăng và 11 xã: Hồng Phong, Phú Xá, Thụy Hùng, Bình Trung, Bảo Lâm, Thạch Đạn, Thanh Loà, Lộc Yên, Song Giáp, Tân Thành, Xuân Long thuộc huyện Cao Lộc

1. Phạm Quang Cường

19.741

74,18%

2. Triệu Quang Huy

17.622

66,22%

3. Nguyễn Hoàng Tùng

17.469

65,64%

Đơn vị bầu cử số 9

Gồm thị trấn Cao Lộc và 10 xã: Hợp Thành, Yên Trạch, Gia Cát, Hoà Cư, Cao Lâu, Xuất Lễ, Hải Yến, Mẫu Sơn, Công Sơn, Tân Liên thuộc huyện Cao Lộc

1. Tô Hùng Khoa

23.899

82,47%

2. Nguyễn Hồng Đức

21.294

73,48%

3. Lê Thị Tú Anh

18.888

65,18%

Đơn vị bầu cử số 10

Gồm thị trấn Đồng Mỏ và 9 xã: Mai Sao, Thượng Cường, Gia Lộc, Bằng Hữu, Bằng Mạc, Vạn Linh, Hòa Bình, Y Tịch, Bắc Thủy thuộc huyện Chi Lăng

1. Phạm Ngọc Thưởng

21.148

75,27%

2. Hoàng Minh Trường

18.855

67,11%

3. Nguyễn Thị Hồng Vân

16.499

58,73%

Đơn vị bầu cử số 11

Gồm thị trấn Chi Lăng và 10 xã: Chi Lăng, Quang Lang, Nhân Lý, Quan Sơn, Lâm Sơn, Hữu Kiên, Liên Sơn, Vân Thủy, Vân An, Chiến Thắng thuộc huyện Chi Lăng

1. Vũ Văn Quang

21.229

73,73%

2. Hồ Thị Lan Anh

21.110

73,32%

3. Hoàng Thị Hiền

20.166

70,04%

Đơn vị bầu cử số 12

Gồm thị trấn Hữu Lũng và 13 xã: Hồ Sơn, Nhật Tiến, Sơn Hà, Quyết Thắng, Yên Bình, Hòa Bình, Đồng Tiến, Thanh Sơn, Tân Lập, Vân Nham, Đô Lương, Minh Tiến, Thiện Kỵ thuộc huyện Hữu Lũng

1. Đoàn Thị Hậu

30.657

69,09%

2. Đặng Thị Kiều Vân

28.384

63,97%

3. Lý Việt Hưng

28.135

63,41%

4. Ngô Văn Hùng

(Mè Văn Hùng)

27.670

62,36%

Đơn vị bầu cử số 13

Gồm 12 xã: Hữu Liên, Yên Thịnh, Yên Sơn, Yên Vượng, Cai Kinh, Hòa Lạc, Hòa Sơn, Tân Thành, Hòa Thắng, Minh Sơn, Minh Hòa, Đồng Tân thuộc huyện Hữu Lũng

1. Hồ Tiến Thiệu

38.751

82,09%

2. Nguyễn Văn Hương

37.780

80,03%

3. Trần Thanh Nhàn

37.133

78,66%

4. Vũ Thị Tuyến

36.377

77,06%

Đơn vị bầu cử số 14

Gồm thị trấn Lộc Bình và 17 xã: Mẫu Sơn, Xuân Lễ, Vân Mộng, Như Khuê, Lục Thôn, Xuân Tình, Nhượng Bạn, Quan Bản, Xuân Mãn, Đồng Bục, Bằng Khánh, Yên Khoái, Tú Mịch, Hữu Khánh, Hiệp Hạ, Minh Phát, Hữu Lân thuộc huyện Lộc Bình

1. Lý Đức Thanh

23.068

75,72%

2. Nguyễn Thị Hà

20.339

66,76%

3. Hoàng Thị Kim Vân

19.684

64,61%

Đơn vị bầu cử số 15

Gồm thị trấn Na Dương và 10 xã: Khuất Xá, Tú Đoạn, Tĩnh Bắc, Tam Gia, Sàn Viên, Đông Quan, Nam Quan, Lợi Bác, Xuân Dương, Ái Quốc thuộc huyện Lộc Bình

1. Hoàng Văn Cường

19.706

69,62%

2. Đàm Văn Chính

18.134

64,06%

3. Hà Thị Khánh Vân

17.234

60,88%

Đơn vị bầu cử số 16

Gồm Huyện Đình Lập

1. Nông Lương Chấn

16.102

81.93%

2. Nguyễn La Thông

13.525

68,82%

3. Lâm Xuân Tặng

12.975

66,02%

Cử tri Lạng Sơn tích cực đi bầu cử. (Ảnh: Lạng Sơn).

Họ và tên người trúng cử

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số1

Gồm 3 phường: Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Vĩnh Trại và xã Hoàng Đồng thuộc thành phố Lạng Sơn

1. Dương Xuân Hòa

30.532

79,78%

2. Nông Bích Thuận

28.567

74,65%

3. Trịnh Minh Trường

(Đại đức Thích Bản Chung)

27.133

70,90%

4. Trần Thị Phương Trinh

20.646

53,95%

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm phường Đông Kinh, phường Chi Lăng, xã Mai Pha và xã Quảng Lạc thuộc thành phố Lạng Sơn

1. Nguyễn Thanh Bình

22.214

73,12%

2. Đào Đức Hoan

21.488

70,73%

3. Vương Lê Hoàng

18.250

60,07%

Đơn vị bầu cử số 3

Gồm Huyện Tràng Định

1. Hoàng Thúy Duyên

32.159

72,35%

2. Hoàng Văn Hoàn

31.845

71,64%

3. Nguyễn Anh Dũng

30.415

68,43%

4. Hướng Văn Độ

29.191

65,67%

5. Triệu Văn Lạng

28.816

64,83%

Đơn vị bầu cử số 4

Gồm Huyện Bình Gia

1. Lương Trương Đạt

31.899

81,85%

2. Hoàng Văn Nghiệm

29.289

75,15%

3. Lê Thị Lan Anh

24.602

63,13%

4. Trần Thị Sơn Thùy

19.843

50,92%

Đơn vị bầu cử số 5

Gồm Huyện Bắc Sơn

1. Dương Xuân Huyên

44.307

85,45%

2. Nguyễn Đặng Ân

40.923

78,92%

3. Nguyễn Công Trưởng

39.575

76,32%

4. Hoàng Văn Tài

36.086

69,59%

5. Giáp Thị Bắc

33.460

64,53%

Đơn vị bầu cử số 6

Gồm Huyện Văn Lãng

1. Vũ Hồng Quang

29.653

80,38%

2. Đoàn Thu Hà

27.695

75,07%

3. Đường Thị Xuyến

26.948

73,04%

4. Trần Hồng Nghĩa

26.185

70,98%

Đơn vị bầu cử số 7

Gồm Huyện Văn Quan

1. Vy Thế Hồng

31.303

75,80%

2. Nông Văn Thảm

26.849

65,01%

3. Hồ Phi Dũng

24.375

59,02%

4. Bế Thị Hòa

24.148

58,47%

Đơn vị bầu cử số 8

Gồm thị trấn Đồng Đăng và 11 xã: Hồng Phong, Phú Xá, Thụy Hùng, Bình Trung, Bảo Lâm, Thạch Đạn, Thanh Loà, Lộc Yên, Song Giáp, Tân Thành, Xuân Long thuộc huyện Cao Lộc

1. Phạm Quang Cường

19.741

74,18%

2. Triệu Quang Huy

17.622

66,22%

3. Nguyễn Hoàng Tùng

17.469

65,64%

Đơn vị bầu cử số 9

Gồm thị trấn Cao Lộc và 10 xã: Hợp Thành, Yên Trạch, Gia Cát, Hoà Cư, Cao Lâu, Xuất Lễ, Hải Yến, Mẫu Sơn, Công Sơn, Tân Liên thuộc huyện Cao Lộc

1. Tô Hùng Khoa

23.899

82,47%

2. Nguyễn Hồng Đức

21.294

73,48%

3. Lê Thị Tú Anh

18.888

65,18%

Đơn vị bầu cử số 10

Gồm thị trấn Đồng Mỏ và 9 xã: Mai Sao, Thượng Cường, Gia Lộc, Bằng Hữu, Bằng Mạc, Vạn Linh, Hòa Bình, Y Tịch, Bắc Thủy thuộc huyện Chi Lăng

1. Phạm Ngọc Thưởng

21.148

75,27%

2. Hoàng Minh Trường

18.855

67,11%

3. Nguyễn Thị Hồng Vân

16.499

58,73%

Đơn vị bầu cử số 11

Gồm thị trấn Chi Lăng và 10 xã: Chi Lăng, Quang Lang, Nhân Lý, Quan Sơn, Lâm Sơn, Hữu Kiên, Liên Sơn, Vân Thủy, Vân An, Chiến Thắng thuộc huyện Chi Lăng

1. Vũ Văn Quang

21.229

73,73%

2. Hồ Thị Lan Anh

21.110

73,32%

3. Hoàng Thị Hiền

20.166

70,04%

Đơn vị bầu cử số 12

Gồm thị trấn Hữu Lũng và 13 xã: Hồ Sơn, Nhật Tiến, Sơn Hà, Quyết Thắng, Yên Bình, Hòa Bình, Đồng Tiến, Thanh Sơn, Tân Lập, Vân Nham, Đô Lương, Minh Tiến, Thiện Kỵ thuộc huyện Hữu Lũng

1. Đoàn Thị Hậu

30.657

69,09%

2. Đặng Thị Kiều Vân

28.384

63,97%

3. Lý Việt Hưng

28.135

63,41%

4. Ngô Văn Hùng

(Mè Văn Hùng)

27.670

62,36%

Đơn vị bầu cử số 13

Gồm 12 xã: Hữu Liên, Yên Thịnh, Yên Sơn, Yên Vượng, Cai Kinh, Hòa Lạc, Hòa Sơn, Tân Thành, Hòa Thắng, Minh Sơn, Minh Hòa, Đồng Tân thuộc huyện Hữu Lũng

1. Hồ Tiến Thiệu

38.751

82,09%

2. Nguyễn Văn Hương

37.780

80,03%

3. Trần Thanh Nhàn

37.133

78,66%

4. Vũ Thị Tuyến

36.377

77,06%

Đơn vị bầu cử số 14

Gồm thị trấn Lộc Bình và 17 xã: Mẫu Sơn, Xuân Lễ, Vân Mộng, Như Khuê, Lục Thôn, Xuân Tình, Nhượng Bạn, Quan Bản, Xuân Mãn, Đồng Bục, Bằng Khánh, Yên Khoái, Tú Mịch, Hữu Khánh, Hiệp Hạ, Minh Phát, Hữu Lân thuộc huyện Lộc Bình

1. Lý Đức Thanh

23.068

75,72%

2. Nguyễn Thị Hà

20.339

66,76%

3. Hoàng Thị Kim Vân

19.684

64,61%

Đơn vị bầu cử số 15

Gồm thị trấn Na Dương và 10 xã: Khuất Xá, Tú Đoạn, Tĩnh Bắc, Tam Gia, Sàn Viên, Đông Quan, Nam Quan, Lợi Bác, Xuân Dương, Ái Quốc thuộc huyện Lộc Bình

1. Hoàng Văn Cường

19.706

69,62%

2. Đàm Văn Chính

18.134

64,06%

3. Hà Thị Khánh Vân

17.234

60,88%

Đơn vị bầu cử số 16

Gồm Huyện Đình Lập

1. Nông Lương Chấn

16.102

81.93%

2. Nguyễn La Thông

13.525

68,82%

3. Lâm Xuân Tặng

12.975

66,02%

 

Phương Vy (th)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực