Tỉnh Hà Nam và Yên Bái công bố kết quả bầu cử

Thứ năm, 02/06/2016 09:33
(ĐCSVN) - Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam và Yên Bái vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Tại Hà Nam
: Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam, tỉnh này đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV là 6 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu tái cử, 2 đại biểu là nữ.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, số đại biểu trúng cử là 48/49 đại biểu; đại biểu trúng cử HĐND cấp huyện là 210/210 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã có 2.897/3.026 đại biểu trúng cử, thiếu 129 đại biểu.

Tỉnh Hà Nam có 19 đơn vị phải tiến hành bầu cử thêm 44 đại biểu HĐND cấp xã do chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử.

Tại Phú Thọ:  Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ cho biết: cuộc bầu cử ngày 22/5 trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, thành công và đúng quy định của pháp luật.

Cử tri tỉnh Phú Thọ bỏ phiếu bầu cử ngày 22/5/2016. Ảnh: Vĩnh Hà

Công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu đủ 79 đại biểu. Trong đó, đại biểu nữ đạt 26,58%; đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt 13,92%; đại biểu trẻ tuổi đạt 7,6%; đại biểu ngoài Đảng đạt 12,66%; đại biểu tái cử đạt 29,11%.

Đối với cuộc bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã tại Phú Thọ được tổ chức ngày 29/5 đã bầu thêm 60 đại biểu HĐND cấp xã. Trong cuộc bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã, tại các điểm bỏ phiếu, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao.

Đến 19 giờ ngày 29/5, các tổ bầu cử đã tuyên bố kết thúc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả cho Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ như quy định.

Trước đó, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra vào ngày 22/5, cử tri toàn tỉnh Phú Thọ đã bầu được 6.963 đại biểu HĐND cấp xã và còn thiếu 333 đại biểu nên phải tổ chức bầu thêm 92 đại biểu trong tổng số 171 ứng cử viên./.

Đỗ Thoa
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực