leftcenterrightdel
 Hội thảo do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức nhằm kết nối các cá nhân, doanh nghiệp NVNONN và trong nước (Ảnh minh họa: Khánh Linh).

Hội nghị nhằm ghi nhận ý kiến đóng góp của kiều bào đối với những vấn đề trọng tâm về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mà Chính phủ quan tâm trong giai đoạn hiện nay, qua đó đề xuất xây dựng những chính sách, giải pháp kịp thời và hiệu quả để khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 nhằm phục hồi và phát triển kinh tế.

Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham dự của 450 đại biểu gồm lãnh đạo Bộ ngoại giao, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, Sở, ngành phía Nam; các chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề đối với tình hình kinh tế và mọi mặt đời sống của các quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam. Trước tình hình đó, ngày 5/6/2020, Bộ Chính trị đã ra Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đối với ta hiện nay và sắp tới là “đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Tập trung nguồn lực để phát triển một nền tảng công nghệ dùng chung, các cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin. Xây dựng và phát triển hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, vùng và địa phương; hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Trong bối cảnh đó, nội dung thảo luận tại Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về Chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế Việt Nam” tập trung vào một số vấn đề: (i) Giải pháp khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế đất nước; (ii) Vai trò của chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, định hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và các diễn giả kiều bào có uy tín, thời gian qua đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng đất nước, trong đó có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ (kiều bào Canada - Ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024), các thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ như: Giáo sư Trần Ngọc Anh (kiều bào Mỹ) và Giáo sư Nguyễn Đức Khương (kiều bào Pháp)...

Hội nghị là dịp để các cơ quan hoạch định chính sách thông tin đầy đủ tới người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), đặc biệt là doanh nhân trí thức NVNONN, về tình hình kinh tế Việt Nam, cùng với những khó khăn, thách thức đối với các lĩnh vực của nền kinh tế và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phục hồi, phát triển kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Đây cũng là cơ hội để kết nối các cá nhân, doanh nghiệp NVNONN và trong nước trong từng lĩnh vực cụ thể; tăng cường cơ hội hợp tác giữa NVNONN và cộng đồng trong nước trong việc phát triển kinh tế nói chung và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn thời kỳ COVID-19 nói riêng./.

Khánh Linh