Bước đột phá trong triển khai dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Thứ năm, 16/06/2022 20:47
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị phải làm cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu việc ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử là đột phá, liên quan trực tiếp đến các lợi ích của người dân, doanh nghiệp và quốc gia.
leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. 

Chiều 16/6, Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ cho hơn 33.000 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 06 các cấp trên toàn địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn các báo cáo chuyên đề, gồm: Những nội dung trọng tâm cần triển khai liên quan đến việc thực hiện Đề án 06; đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực trạng và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với 5 nhóm tiện ích của Đề án 06; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn kết nối, chia sẻ và nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Lê Hồng Sơn chia sẻ, sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện Đề án 06, thành phố Hà Nội đã đạt được một số kết quả nhất định, qua đó đã chứng minh việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là hướng dẫn đúng đắn, kịp thời, là bước đột phá chiến lược về hạ tầng đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, góp phần chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số.

Để triển khai hiệu quả Đề án 06, đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ đã được xác định lộ trình cụ thể trong Đề án 06, Kế hoạch của UBND thành phố; phân công rõ trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Đề án trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ công từ cấp cơ sở.  

Đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Đề án trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ trực tiếp giải quyết dịch vụ công từ cấp cơ sở. Phải làm cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu việc thực hiện Đề án 06 là đột phá, liên quan trực tiếp đến các lợi ích của người dân, doanh nghiệp và quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện tốt việc kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án đã đề ra, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, bố trí đầy đủ kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án.

Theo đồng chí Lê Hồng Sơn, việc cơ sở dữ liệu về dân cư đã được ứng dụng vào thực hiện những nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, giúp quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm và đạt hiệu quả nhiều mặt.

Để phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò là Thủ đô, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị các cấp, ngành thành phố có trách nhiệm đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả Đề án 06, hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra./.

Tin, ảnh: Phạm Cường
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực