Theo  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) Nguyễn Văn Sơn : Sau 4 năm thực hiện, các quy định của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước nói chung và kết quả công tác THADS nói riêng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy Nghị định số 62 cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập.

Để kịp thời khắc phục những bất cập, tăng cường bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác THADS, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62. Ngày 17/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/5/2020.

Ông Nagahashi Masanori, Thẩm phán, Chuyên gia dài hạn của Dự án JICA đánh giá Nghị định số 33/2020/NĐ-CP là cơ sở pháp lý quan trọng vì mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án. Song, Nghị định này không thể giải quyết triệt để tất cả các vấn đề trong thực tiễn, vì vậy cần tập trung làm rõ các quy định mới, từ đó có những lưu ý khi triển khai các nôi dung này, thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

leftcenterrightdel

Hình ảnh tại Hội thảo. (Ảnh: TH)

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 13 nhóm nội dung lớn về: trách nhiệm chỉ đạo việc yêu cầu THA; thời hiệu yêu cầu THA; thỏa thuận THA; ra quyết định THA; xác minh điều kiện THA; thông báo THA; áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế; ủy thác THA; kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản THA; thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản THA; tương trợ tư pháp về dân sự trong THA; việc xuất cảnh của người phải THA; hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Chấp hành viên; thẩm quyền quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của Thẩm tra viên, Thư ký THA.

Theo đại diện Cục THADS TP.Hà Nôi, môt số thuật ngữ của Nghị định số 33 còn tạo ra cách hiểu khác nhau nên cần hướng dẫn kỹ để áp dụng thống nhất. Dẫn chứng khoản 1, điều 13 quy định: “Chấp hành viên được áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án trong trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại điều 130 Luât THADS”, đại diện Cục cho rằng sử dụng cụm từ “áp dụng biện pháp bảo đảm” là chưa phù hợp vì trong trường hợp áp dụng biên pháp khẩn cấp tạm thời, Chấp hành viên có thể tiến hành cưỡng chế ngay mà không cần ban hành quyết định cưỡng chế. Do vậy, sử dụng cụm từ “thực hiên cưỡng chế” sẽ cụ thể, phù hợp hơn.

Môt trong những điểm mới của Nghị định 33 đó là Chấp hành viên có thể tổ chức cưỡng chế mở khóa, mở gói; buộc ra khỏi nhà, công trình xây dựng, tài sản gắn liền với đất hoặc các biện pháp cần thiết khác để kiểm tra hiện trạng, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, đại diện Cục THADS TP.Hồ Chí Minh tỏ ra băn khoăn biên pháp cưỡng chế này chưa được quy định tại Luât THADS nên cần hướng dẫn cụ thể hơn để hạn chế các rủi ro phát sinh…/.

Thu Hằng