Đa dạng, linh hoạt công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật

Thứ sáu, 26/11/2021 18:55
(ĐCSVN) – Với tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hậu Giang được thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
 
leftcenterrightdel

   Công an tỉnh Hậu Giang đạt giải Nhì tại Hội thi “Pháp luật cho mọi người” do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức . 

Theo đó, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thường xuyên quan tâm chỉ đạo lực lượng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, xem đây là công tác quan trọng. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện rất đa dạng, linh hoạt, thường xuyên, liên tục, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu.
 
Nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ được các đơn vị, địa phương thực hiện thông qua các hội nghị, hội thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm pháp luật, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đơn vị thông qua hình thức đọc báo sáng; ban hành các kế hoạch thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động tổ chức thi hành pháp luật trong lực lượng Công an tỉnh; triển khai hơn 260 văn bản pháp luật đến công an các đơn vị, địa phương để phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Trong đó, tập trung vào các quy định của pháp luật về lĩnh vực hình sự; tố tụng hình sự; xử lý vi phạm hành chính; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thủ tục hành chính; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự….
 
Cùng với đó, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, hàng năm, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật (9/11) bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhờ vậy, phát huy được sức mạnh của nhân dân cùng lực lượng Công an thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
Đặc biệt, trong công tác chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ; tuần tra, kiểm soát kết hợp công tác tuyên truyền việc thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thưc hiện hơn 8.900 cuộc tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, và các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh; ban hành kế hoạch Xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang 2021-2025.
 
Đại tá Lâm Phước Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đánh giá: Nhìn chung, các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung và yêu cầu, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hàng năm, Công an tỉnh đều duy trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Từ đó, đã khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.   
leftcenterrightdel

      Phòng Cảnh sát Hình sự tuyên truyền người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm   

 
Thực tế triển khai tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cho thấy: công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả khi và chỉ khi có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; quá trình triển khai và tổ chức thực hiện phải phát huy được vai trò nòng cốt của cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong thời gian tới, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang Lâm Phước Nguyên cho biết: Công an tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định, Chương trình, Đề án, Kế hoạch về công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Công an, UBND tỉnh gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; đổi mới hình thức, nội dung, chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lực lượng Công an tỉnh và các tầng lớp Nhân dân.
 
Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; tuyên truyền sâu rộng kiến thức pháp luật từ tỉnh đến Công an cơ sở, đặc biệt đối với những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền, cảnh báo cho người dân những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác và có những giải pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần bảo đảm cho nhân dân có cuộc sống an toàn, hạnh phúc, phù hợp với chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”./.

 

Hoàng Mẫn- Hoài Xuyên
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực