Đẩy mạnh kiểm tra, tránh lợi ích nhóm trong xây dựng văn bản

Thứ ba, 19/07/2022 14:07
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long lưu ý trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc thẩm định các văn bản phải tránh lợi ích nhóm trong xây dựng văn bản, đẩy mạnh kiểm tra, rà soát văn bản có trọng tâm, trọng điểm...

Ngày 19/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu.

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2021 tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu

Trong 06 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp, toàn ngành chú trọng triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch. Bộ Tư pháp được giao thực hiện 94 nhiệm vụ, đã hoàn thành 63 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị ở đầu cầu trụ sở Bộ Tư pháp. (Ảnh: TH)

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu (xếp thứ 1) trong số các bộ, ngành được đánh giá. Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, được lãnh đạo Bộ chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, Bộ Tư pháp ban hành 02 Quyết định bãi bỏ 08  thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS) và sửa đổi, bổ sung 44 TTHC.

Công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được Bộ, ngành Tư pháp coi trọng, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong 06 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 255 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); các địa phương ban hành 1501 VBQPPL cấp tỉnh, 1306 VBQPPL cấp huyện và 478 VBQPPL cấp xã; đã tổ chức thẩm định 08 đề nghị xây dựng văn bản và 78 dự án, dự thảo VBQPPL; tổ chức Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 236 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 142 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 2.218 dự thảo VBQPPL; các Phòng Tư pháp thẩm định 1.432 dự thảo VBQPPL.

Đối với công tác THADS, trong 09 tháng năm 2022 (thời gian tính theo tháng kế tiếp tháng tổng kết của năm liền trước), hệ thống THADS đã thi hành xong là 348.490 việc (đạt tỉ lệ 64,35%), với trên 52.166 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 29,47%). Kết quả theo dõi thi hành án hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, đã thi hành xong 94 việc.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; pháp luật quốc tế, phổ biến, giáo dục pháp luật; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm; bồi thường nhà nước; bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý; hợp tác quốc tế về pháp luật... tiếp tục được triển khai nghiêm túc, chủ động, bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp và đạt được nhiều kết quả.

Đẩy mạnh kiểm tra, rà soát văn bản có trọng tâm, trọng điểm, tránh lợi ích nhóm

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong cả nước. Bộ trưởng khẳng định, kết quả mà Bộ, ngành Tư pháp đạt được đã đóng trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp, THADS các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TH)

Trong đó, tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đề cập đến công tác thẩm định các văn bản, Bộ trưởng lưu ý trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc thẩm định các văn bản phải tránh lợi ích nhóm trong xây dựng văn bản. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh kiểm tra, rà soát văn bản có trọng tâm, trọng điểm; đôn đốc, bảo đảm kết luận kiểm tra được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật. Chú trọng xử lý kết quả rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở đề xuất hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực của Bộ, ngành, địa phương.

Đối với công tác thi hành án những tháng cuối năm, cần tập trung vào các vụ việc phức tạp, kéo dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và án tín dụng, ngân hàng.

Cùng với đó,phải triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo Đề án 06 của Chính phủ, bảo đảm đúng chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.../.

Vy Anh

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực