leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Ngọc Châu

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025 , Bộ TN&MT đã xây dựng và trình Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

Mục tiêu của việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP là cải cách thể chế, tạo ra một môi trường kinh doanh rõ ràng, minh bạch, chi phí tuân thủ thấp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo đà tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ hiện tại có 178 TTHC, 17 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh, 23 sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, 07 chế độ báo cáo.

Từ kết quả rà soát, đánh giá nêu trên, Bộ TN&MT đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tập trung chủ yếu vào TTHC. Bộ đã rà soát, đánh giá kỹ lưỡng 178 TTHC hiện nay và đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 153/178 TTHC, chiếm 85% số lượng TTHC lĩnh vực TN&MT, cụ thể: lĩnh vực đất đai cắt giảm, đơn giản hóa 12/17 TTHC (chiếm 70,5%); lĩnh vực địa chất và khoáng sản cắt giảm, đơn giản hóa 28/32 TTHC (chiếm 87,5%); lĩnh vực tài nguyên nước cắt giảm, đơn giản hóa 27/32 TTHC (chiếm 84,3%); lĩnh vực khí tượng thủy văn cắt giảm 08/08 TTHC (chiếm 100%); lĩnh vực biển và hải đảo cắt giảm, đơn giản hóa 25/25 TTHC (chiếm 100%); lĩnh vực đo đạc, bản đồ cắt giảm, đơn giản hóa 01/03 TTHC (chiếm 33%); lĩnh vực môi trường cắt giảm, đơn giản hóa 52/62 TTHC (chiếm 83,87%).

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC trong lĩnh vực TN&MT đã được các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, đánh giá, trao đổi, cân nhắc kỹ lưỡng và được tham vấn, đồng thuận của các bộ, ngành, địa phương trước khi trình Chính phủ.

Để triển khai việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2025, Bộ TN&MT dự kiến sẽ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền 19 VBQPPL, trong đó có 12 Nghị định và 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT./.

 

BL