Nhiều địa phương công khai giá đất không đầy đủ, thiếu đồng bộ

Thứ ba, 05/07/2022 20:07
(ĐCSVN) - Việc công khai thông tin giá đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được xem là giải pháp nhằm hạn chế các hoạt động đầu cơ, thổi giá đất. Tuy nhiên, công việc này vẫn không được các địa phương thực hiện đầy đủ và thường xuyên.
leftcenterrightdel
Nhiều địa phương đăng tải thông tin về bảng giá đất, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ. 

Mới đấy, tại Hà Nội diễn ra buổi tọa đàm chuyên đề “Đánh giá việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức. Nhiều UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã đăng tải thông tin về bảng giá đất, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ.

Theo đó, kết quả của “Nghiên cứu thực chứng hướng tới thúc đẩy việc tiếp cận thông tin đất đai của người dân” do UNDP và Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) phối hợp thực hiện trong 1 năm với quy mô ở cả 63 tỉnh, thành phố và 704 quận, huyện, thị xã trên toàn quốc cho thấy, nhiều UBND cấp tỉnh và cấp huyện đã đăng tải thông tin về bảng giá đất cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ.

Trong đó, có 27 trong số 63 UBND tỉnh, thành phố đã đăng tải bảng giá đất cấp tỉnh giai đoạn 2020-2024 (chiếm 42,9%) và có 337 trong số 704 UBND cấp huyện trên toàn quốc đã đăng tải kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 (chiếm 47,9%).

Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin của các cơ quan này thiếu đồng bộ. Các tài liệu đính kèm thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thường được đăng rải rác ở một số chuyên mục khác nhau trên các cổng/trang thông tin điện tử làm cho người dân gặp khó khăn trong tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ.

Cụ thể, kết quả tìm kiếm cho thấy, chỉ có 17% cơ quan đăng tải đầy đủ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đáp ứng yêu cầu đăng tải cả 4 loại tài liệu gồm: Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất; quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;  báo cáo thuyết minh, và bản đồ kế hoạch sử dụng đất hoặc đăng tải ba loại tài liệu quan trọng nhất ngoại trừ thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất.

Đáng chú ý, kết quả khảo sát cũng cho thấy, trong số các yêu cầu cung cấp thông tin gửi tới 561 văn phòng UBND cấp huyện thì chỉ có 98 cơ quan cung cấp thông tin (chiếm 17,5%), 15 cơ quan từ chối cung cấp thông tin (chiếm 2,7%), 46 cơ quan có phản hồi nghiên cứu viên nhưng không cung cấp thông tin (chiếm 8,2%) và có tới 402 cơ quan không phản hồi (chiếm 71,7%).

Theo các chuyên gia, khi thông tin liên quan đến đất đai được chia sẻ công khai và người dân có cơ hội đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất, nguy cơ tham nhũng và mâu thuẫn trong lĩnh vực đất đai sẽ giảm đi, niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương sẽ tăng lên./.

TL
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực