Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 6 tháng đầu năm 2021 (từ 1/10/2020 đến 31/3/2021), Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi cho biết, trong bối cảnh số lượng tiền phải thi hành tăng so với cùng kỳ năm 2020 (tăng 10,9%), nhưng các cơ quan THADS địa phương đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả tổ chức thi hành án tương đương cùng kỳ năm 2020.  Số việc thi hành án hành chính hoàn thành tăng so với cùng kỳ năm 2020; kỷ luật, kỷ cương trong toàn Hệ thống ngày càng được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả số lượng án được thi hành còn giảm so với cùng kỳ năm 2020; sự phối hợp, điều hành trong hệ thống đôi lúc còn thiếu nhịp nhàng; chất lượng, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ vẫn còn chưa đạt yêu cầu…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ các kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó kiến nghị một số giải pháp về nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng, ngân hàng, án kinh tế, tham nhũng; đẩy mạnh phối hợp trong xử lý những vụ án lớn; nêu gương, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, cán bộ của hệ thống…

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TH.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh: Từ nay đến hết năm 2021, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, dự báo công tác THADS sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức với nhiều vụ việc phải thi hành giá trị lớn, tính chất pháp lý ngày càng phức tạp; phát sinh nhiều vấn đề mới như xử lý tài sản là cổ phần, cổ phiếu, tài sản hình thành trong tương lai; nhiều vụ việc giá trị thi hành lên đến hàng trăm tỷ đồng; phát sinh tranh chấp giữa các doanh nghiệp…

Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng yêu cầu toàn hệ thống cần quán triệt, triển khai hiệu quả nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII liên quan đến công tác tư pháp và công tác THADS; đồng thời bám sát phương châm hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026: “đoàn kết, thống nhất, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hành động thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí một cách có hiệu quả“  trong tổ chức thực hiện các mặt công tác của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Thủ trưởng cơ quan THADS các cấp phải phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án.

Các cơ quan THADS địa phương cần tập trung rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, thi hành hiệu quả án kinh tế, tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát; nhất là thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW.

"Cần tiến hành rà soát án tín dụng, ngân hàng, khắc phục tình trạng chậm bán đấu giá tài sản, tài sản bán nhiều lần không thành, bán thành nhưng không giao được, ảnh hưởng tới kết quả thi hành án. Nếu để xảy ra tiêu cực, vi phạm trong công tác này, các Cục trưởng, Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm", Thứ trưởng nêu rõ.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục THADS phát huy vai trò là cơ quan quản lý, là “đầu tàu” của Hệ thống. Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ quan THADS hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kịp thời kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo các cơ quan THADS, nhất là các địa bàn lớn, trọng điểm; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức THADS thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới hiện nay.

Đối với công tác THAHC, các cơ quan THADS cần làm hết trách nhiệm theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, Nghị định 71/2016/NĐ-CP về thi hành án hành chính; chủ động tăng cường phối hợp với địa phương để thúc đẩy kết quả THAHC tốt hơn.

Thứ trưởng lưu ý: Các cơ quan THADS quyết liệt chỉ đạo, tổ chức giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ giá trị lớn, phức tạp, án tín dụng, ngân hàng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội…/.

Thu Hằng