Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 25/5/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, biệt phái đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kể từ ngày 01/6/2017.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho đồng chí Nguyễn Duy Giảng. (Ảnh: T. Giang).

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Giảng trên cương vị mới. Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc luân chuyển, điều động đồng chí Nguyễn Duy Giảng giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhằm đào tạo cán bộ nguồn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Duy Giảng tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương, nâng cao năng lực  quản lý, phẩm chất đạo đức, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.  

Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Duy Giảng hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, cấp ủy đảng và cán bộ, công chức hai cấp Kiểm sát thành phố Hà Nội phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thu Hằng