leftcenterrightdel

Ảnh minh họa: (Nguồn: luatvietnam.vn)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, giảm tối đa các nội dung xin được giải trình, bảo lưu, đảm bảo hợp lý, không gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để thủ tục hành chính phức tạp, phân cấp chặt chẽ; trên cơ sở tình hình Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử phạt vi phạm hành chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét thời điểm ban hành Nghị định này để đảm bảo hiệu lực thi hành của Nghị định, đồng thời rà soát nội dung Nghị định đảm bảo phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử phạt vi phạm hành chính./.

Mạnh Hùng