Xem xét thành lập thanh tra cấp cục phù hợp với điều kiện thực tế

Thứ hai, 13/06/2022 23:50
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Theo đại biểu Tạ Đình Thi (Hà Nội), có thể nghiên cứu thành lập thanh tra ở các khu hành chính đặc biệt. Đại biểu cũng đề nghị xem xét thành lập thanh tra cấp cục cho phù hợp với điều kiện thực tế.
leftcenterrightdel
 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Ảnh: QH

Chiều 13/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Luật Thanh tra năm 2010 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, Luật Thanh tra năm 2010 còn chưa cụ thể hóa quan điểm đổi mới của Đảng trong hơn 10 năm qua và Hiến pháp năm 2013; mặt khác, Luật Thanh tra năm 2010 qua quá trình thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra, chưa đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Theo đó, việc sửa đổi Luật Thanh tra hiện hành là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến công tác thanh tra; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Đồng thời, khắc phục những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thanh tra; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) gồm 8 chương và 116 điều (trong đó bổ sung thêm 61 điều, sửa đổi 41 điều và lược bỏ 24 điều so với Luật Thanh tra 2010), quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Cùng với đó, quy định về tổ chức, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; về tổ chức, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực; về hoạt động thanh tra..

Cho ý kiến về hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, đa số ý kiến tán thành việc giữ nguyên hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, trong đó có Thanh tra huyện như hiện nay. Có ý kiến cho rằng việc thành lập Thanh tra huyện cần linh hoạt, việc thành lập cần căn cứ vào quy mô, điều kiện kinh tế - xã hội, phân loại cấp khu vực theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đại biểu Nguyễn Phương Thuỷ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, cải cách bộ máy, liên quan đến con người luôn là vấn đề khó nhất. Trước đây cũng đã từng có đề xuất không tổ chức thanh tra huyện, nhưng rồi sau đó vẫn giữ lại. Mỗi cơ quan thanh tra huyện chỉ 5 – 6 biên chế, khó có thể bao quát được được việc thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực..

Với thanh tra tổng cục, cục, đại biểu cũng cho rằng, các cơ quan này đang thực hiện kiểm tra mang tính hành chính nhiều hơn chứ không phải thanh tra. Để tránh trùng lặp, tinh gọn bộ máy, theo đại biểu, nên giới hạn lại đối tượng của hoạt động thanh tra, còn hiện tại đối tượng quy định như vậy là quá rộng. Đồng thời, nên hạn chế tối đa cơ quan thanh tra cục, tổng cục và nên giao cho thanh tra bộ thực hiện.

Còn theo đại biểu Tạ Đình Thi (Hà Nội), có thể nghiên cứu thành lập thanh tra ở các khu hành chính đặc biệt. Đại biểu cũng cho rằng, thanh tra cấp bộ, sở quy định như hiện nay là hợp lý, đồng thời đề nghị xem xét thành lập thanh tra cấp cục cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng, việc lập thanh tra cục phải có quy định cụ thể. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để đảm bảo tính khả thi, chặt chẽ và phân định rõ giữa thanh tra bộ với thanh tra tổng cục, cục, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực./.

Bích Liên
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực