leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn: MP)

Nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 24/5, Bộ Tài chính đã có công văn số 5377/BTC-CST gửi các bộ, ngành xin ý kiến liên quan đến dự thảo Thông tư quy định mức thu 30 khoản phí, lệ phí. Theo đó, trên cơ sở kế thừa mức thu các khoản phí, lệ phí đã được quy định giảm tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu 1 khoản phí thuộc lĩnh vực thủy sản theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Như vậy, dự thảo Thông tư này đề xuất giảm thu đối với 30 khoản phí, lệ phí và dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021 để đảm bảo tính liên tục (Thông tư 112/2020/TT-BTC sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2021).

Đề xuất này được Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước (hiện nay, một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội) làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế. Dự báo kinh tế trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của COVID-19. Nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong nước gặp khó khăn; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ (nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không, vận tải...), cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ của Nhà nước để giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, dự kiến số thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 1.000 tỷ đồng khi thực hiện đề xuất này.

Năm 2020, nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và thực hiện quy định của pháp luật về phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát để ban hành 21 Thông tư điều chỉnh giảm 29 khoản phí, lệ phí với mức giảm cao như: giảm 70% các mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức thu phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm từ 50-70% mức thu phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán... Các Thông tư giảm phí, lệ phí có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020.

Đến cuối năm 2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần thời gian để phục hồi và phát triển, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục rà soát để giảm phí, lệ phí năm 2021. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định kéo dài thời gian giảm 29 khoản phí, lệ phí (đã giảm năm 2020 nêu trên) đến hết ngày 30/6/2021, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Ngoài 29 khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC, đầu năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 giảm 50% mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng; và Thông tư số 18/2021/TT-BTC ngày 11/3/2021 giảm 10% mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự…

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư giảm đến 31 loại phí, lệ phí với mức giảm từ 10 - 70%.

Được biết, để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hàng loạt chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất; miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm phí, lệ phí; trong đó có Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Theo thống kê của ngành thuế, thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP, tổng số tiền thuế và thu ngân sách ngành thuế đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành ước thực hiện cả năm 2020 đạt khoảng 123.700 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 36.400 tỷ đồng.

Tiếp tục hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp vượt khó, Bộ Tài chính đã  tiếp tục trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Việc ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã đáp ứng mong mỏi của nhiều doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh. Dự kiến tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế trong các tháng của năm 2021 tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP là 115.000 tỷ đồng.

Thực tế minh chứng, các chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp về thuế mà Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành vừa qua là hết sức tích cực. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Bộ Tài chính cũng như Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp. /.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

TG