leftcenterrightdel
Các mặt hàng thiết yếu sẽ được giao cho người dân qua các “shipper” do các công ty, doanh nghiệp bưu chính và các siêu thị đăng ký. 

Tối 24/7, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có công văn hỏa tốc số 3462/SGTVT-QLVT về việc đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính bằng xe mô tô hai bánh gửi Sở Công thương Hà Nội và các đơn vị bưu chính viễn thông.

Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/01/2021 của UBND thành phố (TP) Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP để phòng chống dịch COVID-19, được sự cho phép của UBND TP về việc nhân viên của các công ty, doanh nghiệp bưu chính và các siêu thị giao nhận bưu phẩm, bưu kiện và hàng hoá thiết yếu bằng xe mô tô hai bánh được phép hoạt động, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị Sở Công thương và các đơn vị bưu chính viễn thông đăng ký cho nhân viên giao nhận hàng hóa thiết yếu, bưu phẩm, bưu chính hoạt động.

Cụ thể, Sở Công thương tổng hợp danh sách nhân viên giao hàng bằng xe mô tô hai bánh cho các siêu thị trên địa bàn TP có nhu cầu hoạt động, các đơn vị bưu chính tổng hợp danh sách nhân viên giao nhận bưu kiện (bưu tá) thuộc quyền quản lý có nhu cầu hoạt động trên địa bàn TP (họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động, biển số xe, địa bàn hoạt động).

Các đơn vị đăng ký cho nhân viên được phép hoạt động phải chịu trách nhiệm quản lý và giám sát công tác phòng dịch của đội ngũ nhân viên do đơn vị quản lý, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp lây nhiễm dịch bệnh.

Danh sách gửi về Sở Giao thông Vận tải qua địa chỉ email sogtv@hanoi.gov.vn, số điện thoại liên hệ 0982.838.808 (đồng chí Định Xuân Hưng). Đồng thời cung cấp đầu mối liên hệ của đơn vị đăng ký (tên và số điện thoại) để Sở Giao thông Vận tải xác nhận thông tin.

Căn cứ vào danh sách đề nghị của các cơ quan, đơn vị nêu trên, Sở Giao thông Vận tải thực hiện xác nhận thông tin phương tiện được phép hoạt động (online) cho nhân viên vận chuyển qua số điện thoại bằng hình thức tin nhắn (ví dụ: Từ số điện thoại của Sở Giao thông Vận tải (SoGTVTHHanoi) nhắn đến số điện thoại của xe theo đăng ký: SoGTVTH xác nhận Ông Nguyễn Văn A được Công ty B đăng ký vận chuyển hàng hoá thiết yếu tại địa bàn quận/huyện/thị xã C bằng xe mô tô xe hai bánh biển kiểm soát số 29A-12345).

Sau khi nhận được tin nhắn của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo, nhân viên vận chuyển chụp ảnh màn hình tin nhắn xác nhận của Sở Giao thông vận tải và xuất trình khi các lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị Sở Công thương, các đơn vị bưu chính viễn thông chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, đảm bảo độ chính xác của các thông tin đăng ký và chịu trách nhiệm kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với các nhân viên giao hàng theo danh sách đã đề nghị.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, thông báo đến Sở Giao thông Vận tải xem xét, giải quyết./.

Tin, ảnh: Trung Anh