leftcenterrightdel

 Luôn đổi mới công tác thi đua, trong đó có hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
Ảnh Thanh Nam

Để thực hiện tốt chủ đề thi đua năm 2021 “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đã cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu sát đúng với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức đăng ký thi đua; tập trung quán triệt đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua; đề ra những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; phát động sâu rộng và đột phá vào trong từng lĩnh vực công tác; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt chế độ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đảm bảo cho phong trào thi đua được liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. 

Cụ thể, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, quân số tham gia đạt 99% trở lên; tổ chức giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đạt 98,45%. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội được thực hiện tốt, đúng quy trình. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế tập trung cho công dân từ các quốc gia có dịch về địa phương đúng quy định. Tổ chức bầu cử và bảo vệ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công “Tết quân - dân” năm 2021 trên địa bàn xã Kế An (Kế Sách), có trên 900 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, với tổng kinh phí chi cho các hoạt động trên 17 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, ý thức thi đua cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào thi đua phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được diễn ra liên tục, xuyên suốt trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Từ những cách làm hiệu quả trên, qua thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, được chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh còn được lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình điểm, đơn vị điểm, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang toàn tỉnh.

Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng cho biết, để đạt mục tiêu thi đua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung đã phát động. Nhân rộng các điển hình, gương người tốt, việc tốt để phong trào thi đua Quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa rộng khắp ở từng đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tập trung đột phá giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua; làm tốt công tác khen thưởng, kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, triệt để những hạn chế, khuyết điểm trong công tác khen thưởng./.

Thanh Nam