Chung tay xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Thứ tư, 04/05/2022 10:31
(ĐCSVN) - Giai đoạn 2016 - 2021, các đồn đã cử 171 cán bộ tham gia cấp ủy cấp huyện, 474 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, 322 cán bộ tăng cường xã theo chủ trương Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới. Các sỹ quan này góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể với nhân dân vùng biên.

Đại úy Hoàng Văn Vưng là sỹ quan của đồn biên phòng Thuận được tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thuận là xã biên giới, đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện gần 20km. Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75,5%, hầu hết là người dân tộc Vân Kiều.

Trên cương vị công tác, Đại úy Hoàng Văn Vưng đã tham mưu cho Đảng ủy xã ký cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy các chỉ tiêu phải đạt trong năm về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Anh cũng tham mưu cho Đảng ủy xã chú trọng hơn đến công tác vận động quần chúng; phân công đảng viên phụ trách địa bàn để nắm tình hình thôn bản, thông tin kịp thời và đề xuất các giải pháp cho Đảng ủy xã chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc xảy ra…

Ở xã Thuận, 15/23 vị trí cán bộ, công chức xã là người dân tộc thiểu số. Song “từ ngày có sỹ quan biên phòng tham gia Đảng ủy xã, tác phong, lề lối, phương thức làm việc của cán bộ được cải thiện rõ rệt” - đồng chí Nguyễn Thị Thương - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận bày tỏ cảm nhận.

Cán bộ trẻ đã được quan tâm cử đi đào tạo nên 100% có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp lý luận chính trị. Đảng ủy xã đã chú trọng nhiều hơn đến công tác sao in nghị quyết, tài liệu và gửi xuống 100% các chi bộ trực thuộc để tổ chức quán triệt trong các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc chuyên đề; phương thức lãnh đạo chuyển biến theo hướng gần dân, sát dân, luôn chăm lo đến lợi ích thiết thực, đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương…

leftcenterrightdel
Đại úy Hoàng Văn Vưng thăm mô hình chăn nuôi lợn sạch của đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, trong đó có vai trò cá nhân của Đại úy Hoàng Văn Vươn, kết thúc năm 2021, xã Thuận đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng phức tạp. Tình trạng tảo hôn, trẻ em bỏ học giảm. Nhân dân tích cực sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Đại úy Hoàng Văn Vưng là một trong số các sỹ quan được tăng cường về cơ sở theo chủ trương của lực lượng Bộ đội Biên phòng là phối hợp tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng Việt Nam thông tin, giai đoạn 2016 - 2021, các đơn vị đã cử 171 cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, 474 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, 322 cán bộ tăng cường xã; giới thiệu 2.096 đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phân công 9.661 đảng viên phụ trách 47.247 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.

Các sỹ quan biên phòng tăng cường về cơ sở đã góp phần bồi dưỡng, giới thiệu hàng nghìn thanh niên ưu tú người dân tộc thiểu số vào Đảng, xóa gần 600 thôn bản trắng đảng viên. Trong kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã có hàng trăm đồng chí trúng cử.

Riêng năm 2021, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các tỉnh, thành ủy đã chỉ định 198 đồng chí tham gia cấp ủy huyện, 456 đồng chí tham gia cấp ủy xã biên giới, tiếp tục duy trì 321 cán bộ tăng cường xã. 

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên xuống thôn, bản tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ý kiến vào các chủ trương công tác của địa phương.

Các sỹ quan tăng cường đã tham mưu cho địa phương có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể.

Bên cạnh đó, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể duy trì thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở; quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở”.

Ngoài ra, các sỹ quan tăng cường tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã khu vực biên giới còn thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia ý kiến vào các chủ trương công tác của địa phương, văn kiện đại hội đảng các cấp, tham gia phát hiện, giới thiệu nhân sự vào cấp ủy và các vị trí chủ chốt của địa phương; phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong nhân dân.

Những đóng góp đó của Bộ đội Biên phòng đã góp phần tạo ra không khí dân chủ, cởi mở, củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng được nâng lên; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể với đồng bào các dân tộc được củng cố và tăng cường - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nói thêm.

Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, giai đoạn 2022 - 2025, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở khu vực biên giới vững mạnh; tham mưu lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc ở cơ sở, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chủ trương, giải pháp của Trung ương về công tác xây dựng Đảng ở vùng biên giới./.

Bài, ảnh: Phương Liên
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực