Ngày 20/1, tại Bến Tre, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh, thành uỷ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: HT)

Năm 2020, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh, thành phố đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền trên báo chí, phát thanh truyền hình của trung ương và địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu; thực hiện có nền nếp chế độ công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong LLVT và nhân dân trên địa bàn. Hai bên kịp thời định hướng, làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch, phản động; trao đổi, cung cấp thông tin chính thống từ hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân và tài liệu thông tin nội bộ của địa phương. Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, làm cho hệ thống chính trị, LLVT và nhân dân nắm vững bản chất sự việc, diễn biến tình hình; đồng thời, hiểu rõ chủ trương, quan điểm và biện pháp giải quyết của Đảng, Nhà nước ta.

Trong hoạt động không gian mạng, hai bên đã thực hiện tốt phương châm “Chia sẻ cái đẹp, dẹp bớt cái xấu”; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính; đồng thời bảo đảm an toàn thông tin; tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước, bí mật quân sự. Nhiều trang, nhóm hoạt động hiệu quả, có rất nhiều thành viên, người theo dõi, đăng tải hàng nghìn bài viết, lượt chia sẻ, lan tỏa thông tin, bình luận, tương tác tốt. Các thành viên tập trung chia sẻ nguồn thông tin chính thống từ các đài, báo của Trung ương, địa phương; các bài viết tốt từ những trang, nhóm của đơn vị bạn. Cung cấp địa chỉ đường link một số trang mạng, tài khoản Facebook xấu độc, để các lực lượng vào đấu tranh và báo cáo về lực lượng chuyên môn chỉ đạo xử lý, bóc gỡ, ngăn chặn.

Năm 2021, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp theo hướng tập trung vào việc quán triệt, học tập nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của cấp uỷ Đảng các cấp. Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về “Quân đội tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; hiểu rõ về đối tác, đối tượng; đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; những vấn đề thời sự nổi bật trong nước và quốc tế. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Hữu Tài