Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua Quyết thắng trong những năm qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT ở giai đoạn tiếp theo; đồng thời biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Cục Kỹ thuật vững mạnh toàn diện.

Trong giai đoạn 2013-2018, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT ở Cục Kỹ thuật đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, chất lượng tốt, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; gắn chặt phong trào TĐQT, các đợt thi đua cao điểm, đột kích với các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, cuộc vận động; thực hiện 4 khâu đột phá của Tổng cục Kỹ thuật, làm chuyển biến và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Đặc biệt, Cục Kỹ thuật đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng các phương án mua sắm, sản xuất vũ khí – thiết bị - kỹ thuật (VKTBKT) mới, cải tiến nâng cao tuổi thọ của VKTBKT thế hệ cũ. Các nhà máy, kho và Trung tâm Đo lường miền Bắc nhanh chóng tiếp thu làm chủ công nghệ trong sản xuất, cải tiến, sửa chữa, phục hồi vật tư, vũ khí trang bị, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vật tư và các nhiệm vụ đột xuất khác của Quân chủng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Cục đã khắc phục khó khăn, thường xuyên bám sát bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí thiết bị tại các đơn vị với hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuât đạt chất lượng, hiệu quả...

Cục Kỹ thuật trao thưởng cho các điển hình xuất sắc tại Đại hội.

5 năm qua, toàn Cục Kỹ thuật quân chủng Phòng không Không quân có 27 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua cấp Bộ Quốc phòng và Quân chủng; 135 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 416 lượt tập thể đạt “Đơn vị tiên tiến”, 17 lượt tập thể được tặng bằng khen trong thực hiện các nhiệm vụ, 1235 cá nhân đạt “Chiến sĩ thi đua”, 6265 cá nhân đạt “Chiến sĩ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”. Đặc biệt, ngày 16-12-2014, Cục Kỹ thuật và Nhà máy Z119 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND.

Tại Đại hội, có 14 tập thể và 5 cá nhân được Quân chủng tặng giấy khen; 6 tập thể và 43 cá nhân được Cục Kỹ thuật tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm qua.

KC