Ngày 25/12, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2014.

Trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các huyện biên giới thực hiện tốt công tác xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới; "Ngày Biên phòng toàn dân", gắn với cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

C ác cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã đi sâu tuyên truyền, vạch rõ âm mưu về “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; giáo dục cho quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không mắc mưu kẻ địch. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền ban tự quản thôn, buôn, bon, tổ chức các buổi sinh hoạt của các đoàn thể, tuyên truyền nâng cao sự giác ngộ và ý thức đối với từng người dân, từng hộ gia đình về công tác bảo vệ an ninh biên giới.

Bộ đội Biên phòng đã chủ động việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới như: “Giáo dục, cảm hóa đối tượng phạm tội tại cộng đồng”; “ Tuyến sau đỡ đầu tuyến trước” đặc biệt là phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, buôn, bon ở khu vực biên giới”. Đến nay, 100% xã biên giới đã phát động và tổ chức phong trào bảo vệ an ninh với sự tham gia đông đảo người dân các thôn buôn. Nhờ vậy, đến nay đồng bào các dân tộc tại các thôn, bon, buôn vùng biên giới đã tự giác xóa bỏ các tập tục lạc hậu, bài trừ các tệ nạn xã hội; bà con đã nêu cao ý thức chính trị: không vượt biên trái phép; không theo kẻ xấu hoạt động tôn giáo trái phép; không nghe kẻ xấu xúi dục tham gia biểu tình, bạo loạn, không sử dụng, tàng trữ, buôn bán các chất ma túy, chất nổ, vũ khí quân dụng...

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Nông, các cơ quan, ban, ngành ở địa phương đã làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối ngoại Biên phòng với chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Mundulkiri (Cam Pu Chia); xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn trị giá gần 600 triệu đồng. Qua đó, đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác tin cậy giữa ta và bạn trên nhiều lĩnh vực. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Mundulkiri đã tích cực phối hợp với Đắk Nông thực hiện phân giới cắm mốc, truy quét tội phạm, bắt, trao trả nhiều đối tượng vi phạm quy chế biên giới, bảo vệ biên giới bình yên, nhất là trong các dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng của đất nước.

Thời gian tới Đắk Nông tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc ở các huyện, xã biên giới để mọi người có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. “Ngày Biên phòng toàn dân” được đông đảo lực lượng của các cấp, các ngành các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh hưởng ứng nhiệt tình, mỗi người dân là một chiến sỹ biên phòng. Từ đó tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến; động viên, khen thưởng kịp thời làm cở sở cho tổng kết 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” 1989 - 2019.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đăk Nông đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 25 cán nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 5 năm "Ngày Biên phòng toàn dân". Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 19 cá nhân đã đóng góp tích cực cho các hoạt động và phong trào bảo vệ an ninh biên giới./.