“Dân vận khéo” trên quê hương Vua Hùng

Thứ sáu, 20/01/2023 18:57
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bám sát đặc điểm tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã luôn chú trọng thực hiện công tác dân vận gắn với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn toàn tỉnh.
leftcenterrightdel
Lực lượng vũ trang huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ tham gia giúp bà con nông dân thu hoạch lúa. (Ảnh: Hồng Nhung). 

Là tỉnh trung du miền núi, với 50 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,15%, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ luôn hướng vào giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Thực hiện phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân”, với cách làm cụ thể, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã tập hợp đông đảo các thành phần, lực lượng cùng tham gia thực hiện công tác dân vận, qua đó phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu, Ban Dân vận Tỉnh ủy,... về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW, ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”; Quy chế công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam (năm 2021),… Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác dân vận hằng năm và từng giai đoạn bảo đảm khoa học, thiết thực, sát thực tế địa bàn, đối tượng. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; phân công cấp ủy viên phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị. Chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp luôn chú trọng giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, ý thức, trách nhiệm và tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân trong thực hiện công tác dân vận

Đồng thời, với việc định kỳ hằng năm ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh với các tổ chức: Hội Cựu chiến binh; Liên đoàn lao động; Hội Nông dân; Hội Chữ thập đỏ; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ,… công tác dân vận đã được phối hợp thực hiện thường xuyên, hiệu quả trên cơ sở xác định nội dung, công việc, hình thức phối hợp cụ thể, phù hợp. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị và ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thường xuyên phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; nêu cao lòng tự hào của vùng đất Phú Thọ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, kinh đô của quốc gia Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Thông qua tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết, lễ hội, lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về xây dựng đời sống văn hóa mới, phát huy bản sắc truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc, làng bản, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, chống lãng phí, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

leftcenterrightdel
Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Thùy Phương). 

Theo Đại tá Nguyễn Minh Long, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, nét nổi bật trong thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang toàn tỉnh đó là các chương trình, nội dung hoạt động đã gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là quá trình xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” tại 225/225 xã, phường, thị trấn. Lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh đã tham gia giúp nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trực tiếp nâng cao điều kiện ăn ở, sinh hoạt của nhân dân, như: Cải tạo sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, sửa chữa nhà văn hóa, xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội cho các gia đình chính sách. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện hiệu quả hình thức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở rộng, xây dựng đường giao thông nông thôn; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác khuyến nông và hỗ trợ giống, vốn, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hàng trăm hộ dân; vận động đồng bào các dân tộc thiểu số định canh, định cư, tích cực tham gia các mô hình sản xuất, nâng cao đời sống.

Chỉ tính riêng trong năm 2022 vừa qua, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã tham gia trên 6.000 ngày công; tu sửa hơn 60 km đường giao thông, kênh mương thủy lợi; giúp dân thu hoạch, chăm sóc trên 30 ha hoa màu; tu sửa, làm mới hàng chục nhà văn hóa, nhà ở của các gia đình chính sách, hộ nghèo… Thông qua những đóng góp cụ thể của cán bộ, chiến sĩ trong tiến hành công tác dân vận, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đã từng bước được nâng lên.

Không chỉ được cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương ghi nhận, đánh giá cao, những kết quả trong công tác dân vận đã trực tiếp củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết quân - dân. Đồng thời, tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân; góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo cơ sở để toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực