Bãi biển đảo Cát Bà - Hải Phòng. (Ảnh:dulichkhatvongviet.com)

Sự vào cuộc
của các ban, ngành, lực lượng và các địa phương, đơn vị

Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh - Ban Tuyên huấn, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết: Những năm gần đây, tình hình Biển Đông; hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển diễn biến phức tạp; trình độ nhận thức pháp luật của nhân dân, ngư dân khu vực biên giới còn hạn chế. Vì vậy, việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của thành phố là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giúp nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa; tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, UBND thành phố đã giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn thành phố Hải Phòng; ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án cấp thành phố, đồng thời chỉ đạo các quận, huyện khu vực biên giới biển xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo đề án cấp quận, huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu mà Đề án đã đề ra.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Đề án đã tổ chức Hội nghị triển khai và Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án cho các đồng chí là lãnh đạo và đại diện Phòng Tư pháp các quận, huyện Biên phòng; lãnh đạo và cán bộ Tư pháp các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới; lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Bộ Chỉ huy và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố; các đồng chí trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, các địa phương đã nghiên cứu, biên soạn, in ấn, phát hành trên 50.000 tờ gấp về, những nội dung cơ bản của Nghị định 71/2015/NĐ-CP. 48 bộ đề cương tuyền truyền với nội dung: Nghị định 71; Chỉ thị 01; Luật Biển Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; cấp phát 568 tài liệu tập huấn, triển khai thực hiện Đề án, 150 đĩa DVD nội dung về các kỹ năng xử lý sự cố khi đi biển, 12 loại đầu sách pháp luật với trên 1.600 cuốn cho 31 xã, phường, thị trấn và các đơn vị cơ sở thuộc Bộ đội Biên phòng để phục vụ công tác nghiên cứu và tuyên truyền; 40.000 tờ rơi, tờ gấp, 40 đĩa CD tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đã tổ chức tuyên truyền được hơn 943 buổi/20.347 lượt người trên địa bàn các xã, phường, thị trấn biên giới và ngư dân đi biển dài ngày.

Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả

Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, hằng tháng, ngành Tư pháp các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Đây chính là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở.

Trên cơ sở các trung tâm tư vấn hướng nghiệp, pháp luật đã có tại các xã, phường, thị trấn biên giới, các Đồn Biên phòng đã phối hợp với Phòng Tư pháp các quận, huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn và thành lập các câu lạc bộ tư vấn pháp luật ở các xã, phường, thị trấn biên giới. Thành viên câu lạc bộ bao gồm cán bộ Đồn Biên phòng, cán bộ Tư pháp, văn hóa xã, phường, thị trấn. Các câu lạc bộ phục vụ nhu cầu tư vấn, hỏi - đáp những vấn đề về pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Các đơn vị Biên phòng, Công an, Quân sự thành phố, Cảnh sát biển, Hải quân đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện phương châm: Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực. Hằng năm, các đơn vị đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan và các đơn vị những kiến thức cơ bản về pháp luật, đồng thời giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định công tác nghiệp vụ biên phòng. Đây chính là những cơ sở để cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Thường xuyên phân công cán bộ bám địa bàn, gần gũi dân để nắm những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền nội dung quy định của pháp luật được cụ thể hóa bằng những câu, từ gần gũi với đời sống hàng ngày, giúp người dân “dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền miệng trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn; tổ chức chiếu phim lưu động, văn hóa văn nghệ kết hợp tuyên truyền; tổ chức tọa đàm; biên soạn các tài liệu tuyên truyền; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; củng cố, xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật.

Bộ đội biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân
 thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải. (Ảnh:baophapluat.vn)

Các đồn biên phòng phối hợp với xã, phường, thị trấn chọn lựa, bồi dưỡng và phát huy hiệu quả cao vai trò người có uy tín trên địa bàn tham gia công tác tuyên truyền và trở thành tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy chế khu vực biên giới, giúp nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh cho biết, ngoài ra các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã triển khai đa dạng hóa thông tin, duy trì chế độ cung cấp thông tin định kỳ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Internet, thông qua các website, hộp thư thoại của các ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng và thực hiện tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho cán bộ, nhân dân biên giới, hải đảo…

Nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân về chủ quyền biển, đảo, các lực lượng biên phòng, công an, quân sự thành phố, cảnh sát biển, hải quân phối hợp với Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng, các quận, huyện có tàu vươn khơi tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ, Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc, Luật Biển Việt Nam, Luật Hàng hải, cơ chế thông tin liên lạc trên biển, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, những vấn đề về chủ quyền trên vùng biển, đảo; triển khai đánh dấu tàu cá và gắn biển phân tuyến vùng khai thác cho tầu vươn khơi. Tổ chức cho chủ phương tiện tàu cá xa bờ ký cam kết không đưa tàu, thuyền sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép; phát tờ rơi nội dung “Một số điểm chú ý cho ngư dân đánh bắt xa bờ” cho ngư dân Hải Phòng; vận động ngư dân mua phao cứu sinh, bộ đèn hành trình và các trang thiết bị an toàn hàng hải.

Theo đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy:  Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng, các ngành và các địa phương của thành phố Hải Phòng, có thể thấy, nhận thức pháp luật của nhân dân khu vực biên giới biển, đảo của thành phố Hải Phòng được nâng cao, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đặc biệt là đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời kỳ hội nhập.

“Thời gian tới, để phát huy tốt những kết quả đã đạt được, cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị các cấp tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn thành phố trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong nghị quyết, kế hoạch thường kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tăng cường xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này để đáp ứng việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới, góp phần tích cực  vào việc xây dựng thành phố Cảng "xanh - văn minh - hiện đại” - Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh./.

PV