Tham gia diễn tập, bắn đạn thật lần này gồm các kíp chiến đấu (KCĐ) đến từ các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương thuộc các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng khu vực phía Bắc; các đơn vị phòng không kiêm nhiệm Bộ đội Biên phòng trên địa bàn các Quân khu 1, 2, 3, 4.

leftcenterrightdel

Kíp chiến đấu PPK 57mm, Lữ đoàn phòng không 673, Quân đoàn 2 thực hành bắn đạn thật.

Đối với nội dung diễn tập chiến thuật, các đơn vị tổ chức diễn tập chiến thuật theo Mệnh lệnh của Tư lệnh các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đối với hội thi bắn đạn thật, các đơn vị tổ chức bắn mục tiêu trên không và mục tiêu mặt đất bằng Pháo phòng không và Súng máy phòng không có trong biên chế với các bài bắn và mục tiêu bắn do Ban Tổ chức đặt ra.

 Theo đánh giá của Ban tổ chức, đơn vị đăng cai đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cho đơn vị tham gia diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật; chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch trước COVID - 19.

 Các cơ quan giúp việc đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập, hội thi đúng quy định. Chuẩn bị và xây dựng nội dung chặt chẽ phù hợp với trình độ của các lực lượng tham gia, bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Soạn thảo kế hoạch bảo đảm và hướng dẫn chuyên ngành chỉ đạo kịp thời cho các đơn vị tham gia, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định.

 Các ngành bảo đảm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, chấp hành và duy trì nghiêm nền nếp chế độ, quy định, bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi.

 Các đơn vị tham gia đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, có nhiều cố gắng, quyết tâm cao, nêu cao tinh thần “Đoàn kết kết đồng, lập công tập thể” hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễn tập, hội thi bắn đạn thật, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

 Đợt Diễn tập chiến thuật và Hội thi bắn đạn thật nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác tổ chức xây dựng lực lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật của các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng Hải quân, phòng không kiêm nhiệm Bộ đội Biên phòng. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp trong chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức, thực hành huấn luyện của lực lượng PKLQ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến đấu trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Cao Thanh Đông