Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh - trận quyết chiến chiến lược cuối cùng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là biểu hiện tập trung sức mạnh của tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo Nguyễn Phú Cường, đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh. Cùng dự có các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 2, Tỉnh ủy Đồng Nai.

leftcenterrightdel
Hội thảo khoa học "Những đóng góp quan trọng của quân và dân trên hướng Đông Nam Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử"

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh - Trận quyết chiến chiến lược cuối cùng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thắng lợi đó là biểu hiện tập trung sức mạnh của tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa tiến công và nổi dậy; đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí của từng hướng mũi tiến công, trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cùng với thời gian, giá trị của thắng lợi trên hướng Đông Nam Chiến dịch Hồ Chí Minh ngày càng được khẳng định, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, Hội thảo khoa học “Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử” là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của dân tộc, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang Đồng Nai nêu cao tinh thần, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu khai mạc Hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định, kết quả Hội thảo lần này một lần nữa góp phần làm sâu sắc giá trị, ý nghĩa của những thắng lợi ở hướng Đông Nam trên địa bàn Đồng Nai trong Chiến dịch Hồ Chí Minh; bồi đắp niềm tin, lòng tự hào về truyền thống lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, củng cố quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước; đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phủ nhận giá trị to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh nói riêng, của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ bối cảnh tình hình, đặc biệt là những diễn biến nhanh chóng của cách mạng miền Nam từ Chiến thắng Tây Nguyên đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn và sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành chiến dịch xuất sắc của các cơ quan tham mưu chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng; quá trình chuẩn bị chiến trường, tổ chức lực lượng, thế trận trong Chiến dịch Hồ Chí Minh nói chung, ở hướng Đông Nam trên địa bàn Đồng Nai nói riêng. Tái hiện cuộc chiến đấu ngoan cường, anh dũng của quân và dân ta trên hướng Đông Nam; quá trình phối hợp chiến đấu chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa các hướng mũi tiến công; đồng thời, phân tích làm rõ bước phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự đặc sắc Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã phân tích làm rõ tập trung làm rõ vai trò, đóng góp to lớn của các đơn vị bộ đội chủ lực, của lực lượng vũ trang địa phương và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Đồng Nai; sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc huy động nhân lực, vật lực, phối hợp cùng bộ đội chủ lực chiến đấu và giành thắng lợi trên hướng Đông Nam. Nêu bật đóng góp quan trọng của quân và dân ta trên hướng Đông Nam Chiến dịch Hồ Chí Minh; đồng thời phân tích làm rõ những nhân tố thắng lợi, khái quát, đúc rút những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử có giá trị, góp phần thiết thực giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ cũng như phát huy và vận dụng trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay./.

Hồng Pha